Tosibox

Tosibox
Spoločnosť Tosibox® založil v roku 2011 fínsky IT profesionál Veikko Ylomartimo, ktorý mal jasnú víziu. Vyvinúť spôsob jednoduchého a bezpečného ovládania vzdialených zariadení bez akýchkoľvek znalostí IT infraštruktúry. Vďaka tomuto prístupu sa výrazne zjednodušuje bezpečné pripojenie k internetu vecí, vzdialená údržba a správa siete. 

Pomocou technológie Tosibox® môžete jednoducho vytvoriť úplne bezpečné vzdialené pripojenie bez znalostí IT. Celosvetovo patentované riešenie sa skladá z niekoľkých komponentov, ktoré sú navzájom kompatibilné a umožňujú ďalšie rozšírenie a flexibilitu. 

Súčasťou systému sú zámky a kľúče. Zámok Tosibox® je priemyselný smerovač, ku ktorému sa pripájajú zariadenia, ku ktorým je potrebné získať vzdialený prístup. Na prístup k zámku je potrebný kľúč Tosibox® , ktorý je synchronizovaný so zámkom a heslom. Kľúč je k dispozícii ako fyzický mikrokontrolér USB, softvérový kľúč alebo mobilná aplikácia. 

Riešenie Tosibox® je celosvetovo patentované, technológia je certifikovaná a vďaka najnovšej technológii šifrovania má jednu z najvyšších úrovní zabezpečenia v odvetví. Nejde o cloudovú službu, ale o spojenie medzi fyzicky pripojenými zariadeniami prostredníctvom priameho tunela VPN.

Fakty o spoločnosti

  • Sídlo Oulu, Fínsko
  • Rok založenia 2011

Príklady produktov

Produkty Tosibox

Prezentačné video

video cannot show image

Produkty

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail