Snímače

Snímačey sú zariadenia, ktoré premieňajú fyzikálnu veličinu na elektrický signál. Sú kľúčovým prvkom automatizácie a riadenia rôznych procesov v priemysle a domácnostiach. Existuje mnoho typov snímačov, ktoré sa používajú v mnohých aplikáciách, napríklad v automobilovom priemysle, robotike, medicíne a inteligentných budovách.

Viac informácií o Snímače

Fotoelektrické snímače sú zariadenia, ktoré premieňajú svetelnú energiu na elektrický signál. Sú jedným z najbežnejších typov snímačov používaných v automatizácii a priemysle. Existuje niekoľko typov fotoelektrických snímačov, ako sú fotodiódy, fototranzistory, CCD a CMOS snímače. Tieto snímače sa používajú na detekciu pohybu, polohy, kontrastu, farby a svetla.

Indukčné snímače sú zariadenia, ktoré premieňajú pohyb alebo polohu na elektrický signál. Tieto snímače pracujú na princípe elektromagnetickej indukcie a často sa používajú v automobilovom priemysle, strojárstve a robotike.

Kapacitné snímače sú zariadenia, ktoré premieňajú zmenu kapacity na elektrický signál. Tieto snímače pracujú na princípe kapacitného merania a často sa používajú na zisťovanie vzdialenosti, polohy a hĺbky.

Inkrementálne snímače sú zariadenia, ktoré premieňajú pohyb alebo otáčanie na elektrický signál. Tieto snímače pracujú na princípe inkrementálneho merania a často sa používajú v automatizácii, robotike a strojárstve.

Tieto snímače sa používajú v mnohých rôznych priemyselných odvetviach, napríklad v automobilovom priemysle, strojárstve, zdravotníctve a inteligentných budovách.

Kontakt
Juraj Ťupek

KAM pre divíziu Panel a Machine&Electronics

+421 911 291 880

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail