Tlak a prietok

Divízia Tlak a prietok je zameraná na komponenty pre meranie a reguláciu tlaku, prietoku, hladiny a teploty plynných a kvapalných látok. Oblasti použitia sú široké. Hlavné zameranie divízie sú aplikácie pre potravinársky a farmaceutický priemysel a aplikácie pre ťažký a chemický priemysel. V ponuke sú ako produkty pre štandardné aplikácie tak špeciálne prevedenie ventilov, snímačov, spínačov atď. pre najrôznejšie zákaznícke riešenia.

Výbušné prostredie - Atex

Smernice ATEX sú právnym predpisom o predaji zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX) a ich uvádzaní do prevádzky. Ide o prostredie, kde vznikajú také zmesi plynov, pár, hmly alebo prachu, ktoré sa za určitých prevádzkových podmienok môžu vznietiť.

Analýza plynov a kvapalín

Meranie vodivosti, pH, CO/CO2, O2 v kvapalinách a plynoch. K dispozícii sú aj ručné prístroje.

Čerpadlá

Spoločnosť Xylem je popredná spoločnosť zaoberajúca sa vodným hospodárstvom, ktorá sa zaviazala "riešiť vodu". Vytvára inovatívne a inteligentné technologické riešenia na uspokojenie svetových potrieb v oblasti vodohospodárstva, odpadových vôd a energie. Súčasťou ponuky sú aj dvojvretenové hygienické čerpadlá spoločnosti JUNG Process Systems.

Farmácia

Vo farmaceutickom priemysle sú spoľahlivosť a hygiena najvyššími prioritami. Požiadavky sú prísne, aby sa zabezpečila stála vysoká kvalita výrobkov.

Pneumatické prvky

Ponúkame kompletný sortiment pneumatických komponentov na reguláciu a filtráciu vzduchu pre všetky typy aplikácií, hadice, spojky a ďalšie príslušenstvo.

Potravinárstvo

Komponenty na výrobu strojov a zariadení pre potravinársky a nápojový priemysel v súlade s európskymi smernicami FDA a EHEDG

Rozvod vzduchu

Komponenty pre pneumatické aplikácie, spojky, hadice a vzduchové valce

Snímače a spínače

Senzory a spínače pre všetky parametre potrebné pre automatizáciu procesov a efektivitu výroby.

Vákuová technika

Francúzska spoločnosť COVAL S.A.S. je špecialistom v obore vákuovej techniky s viac ako tridsaťročnou skúsenosťou. Vďaka inovatívnym a revolučným riešeniam si produkty COVAL S.A.S. rýchlo našli uplatnenie v drevospracujúcom, plastikárskom, sklárskom a automobilovom priemysle. V ponuke je viac ako 2000 typov štandardných prísaviek vrátane možnosti zákazníckych riešení.

Ventily

Elektromagnetické ventily, Elektromagnetické ventily, Tlakové ventily, Motorové ventily, Proporcionálne ventily, Mechanicky a ručne ovládané ventily

Viac informácií o Tlak a prietok

Solenoidové ventily ∙ Tlakové ventily ∙ Pneumatické valce ∙ Filtračné regulačné jednotky ∙ Pneumatické ostrovčeky ∙ Armatúry a rýchlospojky
Hadice a hadicové zväzky ∙ Snímače a spínače tlaku a tlakovej diferencie ∙ Snímače a spínače teploty ∙ Snímače a spínače hladiny ∙ Čerpadlá
Snímače a spínače prietoku ∙ Snímače sily ∙ Komponenty na spracovanie potravín ∙ Vákuová technika

Kontakt
Marián Stoličný

Obchodno-technický zástupca pre divíziu Pressure&Flow

+421 910 205 555

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail