Obchodná politika

Základnou filozofiou a obchodnou politikou skupiny OEM, ktorej materská spoločnosť bola založená v roku 1974 so sídlom vo Švédsku, je budovanie úzkych a dlhodobých vzťahov s poprednými svetovými výrobcami komponentov pre priemyselnú automatizáciu a elektrotechniku.
OEM Automatic

Prínosy pre našich dodávateľov

 • komplexná ponuka produktov
 • dlhodobá spolupráca
 • marketingová a predajná podpora
 • znalosť miestného trhu
 • spätná väzba pre ďalší vývoj produktov
 • efektívne logistické riešenie

Prínosy pre našich zákazníkov

 • široká ponuka komponentov od viac ako 30 dodávateľov
 • vysoká kvalita produktov
 • technická podpora produktových špecialistov
 • uľahčenie procesu výberu najlepšieho a nákladovo efektívneho riešenia
 • dodávka tovaru v správny čas a na správne miesto

Vzťahy so zákazníkmi

Na základe tejto spolupráce budujeme sieť zákazníkov na danom trhu a poskytujeme im zákaznícky servis a logistické zázemie.

Slovenská pobočka OEM Automatic, s.r.o. sídli v Trnave a bola otvorená v roku 2008. Centrálny sklad, ktorý umožňuje rýchlo a efektívne uspokojiť požiadavky zákazníkov, má v Zdiboch pri Prahe.

Ďalšie OEM pobočky nájdete v Anglicku, Číne, Dánsku, Estónsku, Fínsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Nórsku, Poľsku a Švédsku.

OEM Automatic

Zvýšenie vašej konkurencieschopnosti


Širokou ponukou komponentov, kvalitou výrobkov a našou odbornosťou vám poskytujeme optimálne riešenie s minimálnymi celkovými nákladmi.

S nami dosiahnete zníženie počtu dodávateľských kanálov. Získate obchodného partnera v oblasti automatizácie a elektrotechniky, ktorý vám ponúkne kvalitné výrobky s pridanou hodnotou technických konzultácií.
Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail