Výbušné prostredie - ATEX

Smernice ATEX sú právnym predpisom o predaji zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX) a ich uvádzaní do prevádzky. Ide o prostredie, kde vznikajú také zmesi plynov, pár, hmly alebo prachu, ktoré sa za určitých prevádzkových podmienok môžu vznietiť.

Kontakt
Marián Stoličný

Obchodno-technický zástupca pre divíziu Pressure&Flow

+421 910 205 555

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail