Podporujeme

Podporujeme projekty zamerané na vzdelávanie mládeže
Uvedomujúc si svoju zodpovednosť k trvalo udržateľnému rozvoju budúcich generácií, rozhodli sme sa participovať na výskumnom projekte Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave, Materialovotechnologická fakulta Trnava.

Daniel Popik, zástupca firmy OEM Automatic so sídlom v Trnave, odovzdal p. riaditeľke školy sponzorský dar - učebnice a didaktické pomôcky na výučbu matematiky Hejného metódou. Aj vďaka nim sa výučba matematiky u budúcich piatakov stane viac zaujímavou a príťažlivou.
Spolupracovali sme s Ústavom výrobných technológií na vývoji prototypového zariadenia na tepelné opracovanie zliatinových konštrukcií žíhaním a veríme, že sme svojou troškou prispeli k edukácii budúcich talentov. 
OEM Automatic
Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail