Brooks Instrument

Brooks Instrument logo

Brooks Instrument je tradičným výrobcom v oblasti merania prietoku kvapalín a plynov. Výrobky Brooks Instrument sa už desaťročia používajú v najnáročnejších priemyselných a elektronických výrobných procesoch. Neustále inovácie prispievajú k najvyššej úrovni flexibility a presnosti meracej a regulačnej techniky.

Riadenie procesov je kľúčom k posunu vašej výroby nad rámec bežných postupov a k dosiahnutiu nových úrovní výkonnosti. Ak chcete riadiť akýkoľvek proces, musíte ho najprv presne zmerať.

Práve to robí zo spoločnosti Brooks Instrument svetového lídra v oblasti presných technológií merania a regulácie kvapalín. Umožňujeme presné vykonávanie procesov. Poskytujeme výsledky, ktoré našim zákazníkom neustále vytvárajú konkurenčnú výhodu. V ťažkom priemysle. V rafinérii ropy a zemného plynu. V chemickom a petrochemickom výskume. Vo farmaceutickej a biofarmaceutickej výrobe. Vo výrobe solárnych článkov, LED diód, tenkých vrstiev, optických vlákien a polovodičov.

  • Najväčšia svetová inštalovaná základňa regulátorov hmotnostného prietoku; jeden z najdôveryhodnejších dodávateľov technológie hmotnostného prietoku pre svetový polovodičový priemysel.
  • Brooks Instrument je držiteľom viac ako 150 aktívnych patentov, takže naše produktové portfólio zahŕňa niekoľko patentovaných pokrokov v oblasti základných technológií merania a riadenia kvapalín.
  • Inovatívne spoločnosti ako UNIT Instruments, Tylan a Celerity, priekopníci vo vývoji technológie MFC, ako aj technológie merania a regulácie tlaku, sú teraz súčasťou širokej rodiny produktov Brooks Instruments.

Mnohé výrobky Brooks Instrument sú k dispozícii s národnými certifikátmi pre: nebezpečné materiály, odolnosť voči tlaku, materiály a ďalšie.

Fakty o spoločnosti

  • Sídlo Hatfield, USA
  • Rok založenia 1946

Prezentačné video

video cannot show image

Produkty

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail