Brooks Instrument

Brooks Instrument je tradičným výrobcom v oblasti merania prietokov kvapalín a plynu. Už desaťročia sú produkty Brooks Instrument používaný v najnáročnejších priemyselných a elektronických výrobných procesoch. Neustále inovácia prispievajú k tomu, že meracie a riadiace technológii majú najvyššiu možnú úroveň flexibility a presnosti.
Spoločnosť Brooks Instrument vlastní viac ako 150 aktívnych patentov, takže produktové portfólio zahŕňa niekoľko patentovaných postupu v oblasti merania a riadenia.
Mnoho produktov spoločnosti Brooks Instrument je k dispozícii s národnými certifikáciami pre oblasti: nebezpečné látky, tlaková odolnosť, materiály a ďalšie.

Fakty o spoločnosti

  • Sídlo Yangsan, Júžná Kórea
  • Rok založenia 1977
Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

+421 332 400 160

Poslať e-mail