CROUZET CONTROL

Kontrola rýchlosti alebo otáčok HSV

Série HSV

Relé služí na kontrolu rýchlosti (dopravníka) alebo otáčok (motoru). Na vstup relé prichádzajú v pravidelných intervaloch impulzy zo snímača. Ak je interval medzi dvoma impulzmi kratší resp. dlhší ako nastavený čas, relé signalizuje poruchový stav. Relé tak dokáže kontrolovať prekročenie alebo podkročenie nastavenej hodnoty otáčok alebo rýchlosti (overspeed or underspeed).

 

K vstupu sa môže pripojiť :

- trojvodičový snímač (PNP alebo NPN)

- signál napätia 0-30V

- snímač typu NAMUR

- bezpotenciálový kontakt

 

Pomocou prepínača na čelnej strane zvoli sa jeden z režimov :

- Podkročenie rýchlosti bez pamäte

- Podkročenie rýchlosti s pamäťou

- Prekročenie rýchlosti bez pamäte

- Prekročenie rýchlosti s pamäťou

 

Pamäťový režim znamená, že po výskyte chyby je potrebné opätovne inicializovať relé odpojením Un alebo zopnutím kontaktu S2, ktorý je zapojený medzi svorkou Y1-12V (tento kontakt sa tiež používa na blokovánie relé pri rozbehu).
Druhý prepínač sa používa na výber časového rozsahu. Čas sa môže nastaviť pomocou trimeru od 0 až 100 % zvoleného rozsahu. Poloha prepínačov je načítana vždy v okamihu pripojenia Un. Ak dojde k prepnutiu prepínačov za prevádzky, začnu blikať všetky indikátory LED a relé naďalej pracuje s pôvodne nastavenou hodnotou (nová hodnota je platná až po odpojení a následnom pripojení Un). Časové oneskorenie Ti použiva sa na preklenutie času rozbehu. Ak čas rozbehu dlhší ako 60 s, môže sa použíť externé časové relé (pozri vyššie spomínaný kontakt S2).

Zelená LED signalizuje prítomnosť napájacieho napätia (Un). Žltá LED signalizuje zopnuté releové výstupy (R1alebo R2). V prípade výskytu chyby relé vypne a žltá LED zhasne.

 

Podkročenie rýchlosti bez pamäte

Prekročenie rýchlosti s pamäťou

Control relay

Control relay

 

 

1: Napájacie napätie (S1)

1: Napájacie napätie (S1)

2: Hraničná hodnota

2: Kontakt S2

3: LED indikacia blokovánia

3: Hranicná hodnota

4: Relé

4: LED indikacia blokovánia

5: Časové oneskorenie (Ti)

5: Relé

6: Min.1,5 s

6: Časové oneskorenie (Ti)

7: Rýchlosť

7: Min. 50 ms

 

8: Min. 1,5 s

 

9: Rýchlosť

 

 

Podkročenie rýchlosti s blokovaním pomocou S2

 

Control relay

 

1: Napájacie napätie (S1)

 

2: Kontakt S2

 

3: Hranicná hodnota

 

4: LED indikacia blokovánia

 

5: Relé

 

6: Časové oneskorenie (Ti)

 

7: Rýchlosť

 

 

 

Prekročenie rychlosti bez pamäte

Prekročenie rychlosti s pamäťou

Control relay

Control relay

1: Napájacie napätie (S1)

1: Napájacie napätie (S1)

2: Hraničná hodnota

2: Kontakt S2

3: LED indikacia blokovánia

3: Hraničná hodnota

4: Relé

4: LED indikacia blokovánia

5: Časové oneskorenie (Ti)

5: Relé

6: Min. 1,5 s

6: Časové oneskorenie (Ti)

7: Rýchlosť

7: Min. 50 ms

 

8: Min. 1,5 s

 

9: Rýchlosť

 

 

Prekročenie rýchlosti s blokovaním pomocou S2

 

Control relay

 

1: Napájacie napätie (S1)

 

2: Kontakt S2

 

3: Hraničná hodnota

 

4: LED indikacia blokovánia

 

5: Relé

 

6: Časové oneskorenie (Ti)

 

7: Rýchlosť

 

 

Prečítajte si viac
  • Monitoruje prekročenie alebo podkročenie nastavenej hodnoty rýchlosti alebo otáčok
  • Nastavitelné v rozsahu 0,05 s - 10 min.
  • Nastavitelné časové oneskorenie rozbehu 0,6-30 s
  • Štyry rôzne typy vstupných snímačov

Vybraná varianta

Vybraná varianta

Špecifikácia

Časové oneskorenie štartu 0,6-30s
Časový rozsah 0,5s, 1s, 5s, 10s, 1min, 5min. och 10min
Doba ustálenia min. 50 ms
Hmotnosť 120 g
Menovitý výkon 5A, 250V AC/DC
Napájacie napätie 24-240V AC/DC
Prevádzková teplota max. 50 °C
Prevádzková teplota min. -20 °C
Teplota skladovania do 70 °C
Teplota skladovania od -40 °C
Trieda krytia pripojenia IP20
Trieda krytia puzdra IP30
Výstup Relé 1 pól C/O
Zhoda s normami CSA, GL, RoHS, UL

Popis produktu

Relé služí na kontrolu rýchlosti (dopravníka) alebo otáčok (motoru). Na vstup relé prichádzajú v pravidelných intervaloch impulzy zo snímača. Ak je interval medzi dvoma impulzmi kratší resp. dlhší ako nastavený čas, relé signalizuje poruchový stav. Relé tak dokáže kontrolovať prekročenie alebo podkročenie nastavenej hodnoty otáčok alebo rýchlosti (overspeed or underspeed).

 

K vstupu sa môže pripojiť :

- trojvodičový snímač (PNP alebo NPN)

- signál napätia 0-30V

- snímač typu NAMUR

- bezpotenciálový kontakt

 

Pomocou prepínača na čelnej strane zvoli sa jeden z režimov :

- Podkročenie rýchlosti bez pamäte

- Podkročenie rýchlosti s pamäťou

- Prekročenie rýchlosti bez pamäte

- Prekročenie rýchlosti s pamäťou

 

Pamäťový režim znamená, že po výskyte chyby je potrebné opätovne inicializovať relé odpojením Un alebo zopnutím kontaktu S2, ktorý je zapojený medzi svorkou Y1-12V (tento kontakt sa tiež používa na blokovánie relé pri rozbehu).
Druhý prepínač sa používa na výber časového rozsahu. Čas sa môže nastaviť pomocou trimeru od 0 až 100 % zvoleného rozsahu. Poloha prepínačov je načítana vždy v okamihu pripojenia Un. Ak dojde k prepnutiu prepínačov za prevádzky, začnu blikať všetky indikátory LED a relé naďalej pracuje s pôvodne nastavenou hodnotou (nová hodnota je platná až po odpojení a následnom pripojení Un). Časové oneskorenie Ti použiva sa na preklenutie času rozbehu. Ak čas rozbehu dlhší ako 60 s, môže sa použíť externé časové relé (pozri vyššie spomínaný kontakt S2).

Zelená LED signalizuje prítomnosť napájacieho napätia (Un). Žltá LED signalizuje zopnuté releové výstupy (R1alebo R2). V prípade výskytu chyby relé vypne a žltá LED zhasne.

 

Podkročenie rýchlosti bez pamäte

Prekročenie rýchlosti s pamäťou

Control relay

Control relay

 

 

1: Napájacie napätie (S1)

1: Napájacie napätie (S1)

2: Hraničná hodnota

2: Kontakt S2

3: LED indikacia blokovánia

3: Hranicná hodnota

4: Relé

4: LED indikacia blokovánia

5: Časové oneskorenie (Ti)

5: Relé

6: Min.1,5 s

6: Časové oneskorenie (Ti)

7: Rýchlosť

7: Min. 50 ms

 

8: Min. 1,5 s

 

9: Rýchlosť

 

 

Podkročenie rýchlosti s blokovaním pomocou S2

 

Control relay

 

1: Napájacie napätie (S1)

 

2: Kontakt S2

 

3: Hranicná hodnota

 

4: LED indikacia blokovánia

 

5: Relé

 

6: Časové oneskorenie (Ti)

 

7: Rýchlosť

 

 

 

Prekročenie rychlosti bez pamäte

Prekročenie rychlosti s pamäťou

Control relay

Control relay

1: Napájacie napätie (S1)

1: Napájacie napätie (S1)

2: Hraničná hodnota

2: Kontakt S2

3: LED indikacia blokovánia

3: Hraničná hodnota

4: Relé

4: LED indikacia blokovánia

5: Časové oneskorenie (Ti)

5: Relé

6: Min. 1,5 s

6: Časové oneskorenie (Ti)

7: Rýchlosť

7: Min. 50 ms

 

8: Min. 1,5 s

 

9: Rýchlosť

 

 

Prekročenie rýchlosti s blokovaním pomocou S2

 

Control relay

 

1: Napájacie napätie (S1)

 

2: Kontakt S2

 

3: Hraničná hodnota

 

4: LED indikacia blokovánia

 

5: Relé

 

6: Časové oneskorenie (Ti)

 

7: Rýchlosť

 

 

Príslušenstvo

Objednávacie číslo

Vybraná varianta

Vyberte variant v zozname

Kontakt
Nataliya Mykyta

Interná podpora predaja

+421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail