DIRIS DIGIWARE

ROZŠIŘUJE SVOJE MOŽNOSTI

Francúzska spoločnosť Socomec je dlholetý výrobca tradičných panelových multimetrov a analyzátorov sietí typu DIRIS. Svůj prvý DIRIS (typu Ap) vyrobil už v roku 2000. V júni roku 2014 predstavil úplne nový patentovaný konštrukčný koncept, kedy sú fyzicky oddelené jednotlivé moduly na meranie napätia, moduly pre meranie prúdu a moduly komunikačných rozhraní, ktoré dáta s nameranými hodnotami poskytujú ďalej na zbernici.

Pre viac meraných bodov je vhodný vhodný modulárny systém DIRIS Digiware. K tomuto systému je potrebné pristupovať ako k jednému analyzátorovi, ktorý je však schopný monitorovať veľké množstvo záťaží naraz, ako na AC tak aj na DC vetvy. Pomocí DIRIS Digiware nemusíte len monitorovať elektrické siete, ale vďaka IO modulom je možné do systému zahrnovať i monitorování iných veličín, ako je teplota, tlak, prietok atd.

Produktové správy

DIGIWARE RCM

Novinkou, ktorá je súčasťou Digiware systému je monitoring reziduálnych prúdov pomocou RCM modulov. RCM moduly (Residual current monitoring) monitorujú, ako reziduálne, tak záťažové prúdy. Monitorujú až 6 okruhov na jednom module (jednofázové a trojfázové). Majú 6 LED na prednej strane pre identifikáciu, ktorý obvod je ovplyvnený. RCM sú definované v štandarde IEC 62020-1 „Monitory reziduálnych prúdov“

Pomocou tzv. Virtual Monitor technológie je možné nastaviť:

  • Predalarmy pred vypnutím prúdového chrániča alebo v prípade nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom.
  • Ochranné alarmy pri ručnom otvorení alebo vypnutí zariadenia.
  • Analýza príčin, vysoký zvyškový prúd, nadprúd.
  • Vyhradený alarm „Chybný RCD“, pokiaľ IΔ > IΔn a prúdový chránič nevypol.
  • Nastavené procesy a alarmy je možné vizualizovať vo WEBVIEW alebo inom nadradenom systéme.
RCM A MONITOROVANIE NAPÁJANIA
           CHYTRÉ ALARMY
       VIACOKRUHOVÉ MERANIE
          VYSOKÁ CITLIVOSŤ

DIGIWARE KONCEPT S RCM

Meranie reziduálnych prúdov je pomocou tzv. reziduálne meracích traf typu A, pre jedno aj trojfázové meranie. Tieto trafa sú k dispozícii s pevným alebo deleným jadrom a vyznačujú sa vysokou citlivosťou merania reziduálnych prúdov 3mA-3A.

Produktové video

video cannot show image

Produkty

Kontakt
Ján Marko

Obchodno-technický zástupca pre divíziu Panel

+421 911 742 456

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail