Diris Didiware MID

Diris Digiware MID

Prvý viacokruhový merací systém vhodný i pre fakturačné a subfakturačné aplikácie (MID)

Spoločnosť Socomec, špecialista na meranie a monitorovanie elektrických sietí oznamuje, že jej špičkový produkt DIRIS Digiware je teraz k dispozícii vo verzii kompatibilnej so smernicou MID (smernica o meracích prístrojoch), ktorá je vhodná pre fakturačné a subfakturačné aplikácie.
Všetky merače inštalované v aplikáciách, ktoré vyžadujú fakturáciu alebo čiastkovú fakturáciu podľa skutočne spotrebovanej energie, musia v Európe spĺňať požiadavky smernice o meracích prístrojoch (MID). Týka sa to napríklad účtovania v domácnostiach, komerčnej sfére a ľahkom priemysle, ako aj aplikácií s čiastkovým účtovaním, ako sú dátové centrá, obchody v nákupných centrách alebo na letiskách.
Osvedčené moduly na meranie prúdu DIRIS Digiware I-30, I-35, I-60, I-61, S-130 a S-135 sú teraz k dispozícii vo verzii MID, čím sa systém DIRIS Digiware stal prvým viacbodovým meracím systémom na trhu, ktorý je vhodný na fakturačné meranie.

Produktové správy

 

Meracie prístroje s certifikátom MID, ktoré stanovujú nový priemyselný štandard

Spoločnosť Socomec poskytuje rad meracích prístrojov s certifikátom MID, pri ktorých sa meranie vykonáva buď ako priame pripojenie alebo prostredníctvom snímačov prúdu alebo transformátorov.

Patria medzi ne tradičné meracie prístroje v modulárnom formáte - COUNTIS - ktoré umožňujú meranie činnej energie z jednej záťaže. 

Okrem toho sú meracie prístroje DIRIS Digiware S-13xMID, I-3xMID a I-6xMID certifikované meracie prístroje triedy C, ktoré sú ideálne na presné meranie spotreby viacerých elektrických záťaží. Jediný displej zjednodušuje odčítanie všetkých meraní.

Na zabezpečenie integrity systému a bezprecedentnej presnosti merania sú moduly na meranie energie DIRIS Digiware MID vybavené inovatívnymi funkciami, ktoré presahujú bežnú trhovú prax.

Spoločnost Socomec si uvedomuje, aké dôležité je, aby tieto merania boli presné a aby všetky strany mali úplnú dôveru v integritu údajov. Moduly DIRIS Digiware MID obsahujú inovatívne ochrany proti neoprávnenej manipulácii, ktoré zahŕňajú inteligentný poplašný systém, ktorý je účinnejší ako bežné plomby, ktoré ponúkajú tradičné merače MID."

Prúdové meracie moduly DIRIS Digiware MID majú podľa smernice MID presnosť merania triedy C, čo je najpresnejšia trieda. 

 

 
Diris Digiware MID

MID stanovuje právny rámec na zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a spravodlivého obchodovania, pričom stanovuje, že meradlá sa musia posudzovať prostredníctvom notifikovaného orgánu. Návrh a výroba meracieho prístroja s certifikátom MID musí spĺňať vysoký štandard metrológie a bezpečnosti meracích údajov. Hlavným cieľom MID je však zabezpečiť, aby všetky zúčastnené strany mali dôveru vo výsledok merania.

 

Posudzovanie zhody meradiel vykonáva notifikovaný orgán. Normy EN 50470-1 a EN 50470-3 poskytujú predpoklad zhody s MID. Definujú požiadavky z hľadiska mechaniky, elektromagnetickej kompatibility a presnosti. Výrobok navrhnutý v súlade s týmito normami bude spĺňať základné a špecifické požiadavky MID. Notifikovaný orgán používa tieto normy a smernicu na overenie zhody meradiel. Presnosť meranej činnej energie je definovaná ako trieda A, B alebo C.

video cannot show image

Produkty

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail