Bistabilné solenoidové aktuátory

V týchto blokovacích elektromagnetoch sa zdvih z počiatočnej do koncovej polohy uskutočňuje elektromagnetickými silami, návrat do počiatočnej polohy sa uskutočňuje inverzným polarizačným impulzom v kombinácii s vonkajšími silami alebo pružinou umiestnenou v elektromagnete. Tento typ solenoidu je ideálny na udržiavanie počiatočnej a konečnej polohy bez toho, aby sa solenoid zapínal.

Kontakt
Juraj Ťupek

Obchodno-technický zástupca pre divíziu Machine&Electronics

+421 911 291 880

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail