Crouzet snart power dc brushless motor SQ75

Bezkefové motory Crouzet Smart power DC SQ75

Motory s označením SQ75 s rozmermi z čela motora 75 × 75 mm (pôvodné SQ57 znamená 57 × 57 mm) sú dostupné v 3 výkonových vyhotoveniach – 310, 400 a 600 W a majú jeden z najväčších napájacích rozsahov na trhu, 9 – 75 V, sú teda vhodné aj na batériovú prevádzku. Motory SQ75 ponúkajú kontinuálny krútiaci moment až 1,9 Nm, krátkodobo dokonca až 6 Nm, pri maximálnych otáčkach do 5000 ot/min (podľa výkonového radu a napájacieho napätia).  Zaujímavou možnosťou je separátne napájanie riadiacej elektroniky a výkonovej časti motora, čo znamená uchovanie aktuálnych údajov z behu aplikácie (napr. informácie o polohe) aj pri výpadku napájania alebo aktivovaní núdzového režimu.  

Programovateľná elektronika SMi22 CAN umožňuje autonómne ovládať motor cez 6 vstupných (z toho 2 analógové) a 4 výstupné signály alebo v režime slave po integrovanej zbernici CANopen. Pre bezpečnosť je možné využiť 2 prítomné STO signály (odpojenie výkonovej časti motora od napájania) a po novom v tomto rade motorov je dostupný aj pin na pripojenie výkonového rezistora na zmarenie regeneratívnej energie pri brzdení zariadenia s veľkou zotrvačnosťou.

Nastaviť motor je možné prostredníctvom voľne stiahnuteľného softvéru DCmind (cez USB konektor alebo CAN), kde je na výber z mnohých aplikačných šablón pre riadenie polohy, rýchlosti, krútiaceho momentu atď. Motory je možné doplniť podľa potreby planétovými alebo šnekovými prevodovkami či mechanickou trecou brzdou 4,5 Nm – na výber je takmer 50 dostupných kombinácií.

Výhody motorov SQ75 s jednoduchou integráciou do zariadenia:

  • krytie IP67 a IP69
  • 2 vstupy STO (Safe Torque Off) pre zvýšenú bezpečnosť
  • ochrana motora proti nesprávnej polarite napájania
  • integrovaný obvod na absorpciu regeneratívnej energie pri brzdení
  • 3 termistory vo vinutí motora na ochranu proti prehriatiu
  • integrovaný magnetický enkodér s rozlíšením 4096 p/ot

Produktové správy
Crouzet smart power dc brushless motor sq75

Produkty

Kontakt
Juraj Ťupek

Obchodno-technický zástupca pre divíziu Machine&Electronics

+421 911 291 880

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail