Jednoduché kontroléry pre DC motory

Tieto riadiace jednotky je možné s výhodou použiť všade tam, kde aplikácia od motora vyžaduje nejaké špeciálne funkcie – ovládanie rýchlosti, rozjazdové/dojazdové rampy, auto-reverzáciu pohybu, limitovanie odoberaného prúdu na ochranu proti preťaženiu alebo napríklad jednoduché polohovanie (pri modeloch so vstupmi na spätnú väzbu)…

Každý kontrolér má súbor nastaviteľných parametrov, ku ktorým sa pristupuje cez na to určený sériový port a ovládaciu jednotku EM-236. Jednotka dokáže uložiť niekoľko súborov nastavení pre rôzne kontroléry (na opakované použitie) alebo aj monitorovanie ich prevádzky (napr. odoberaného prúdu).

Fakty

  • napájanie 12 až 60 V DC
  • menovitý prúd motora až 100 A
  • ovládanie cez binárne/analógové vstupy
  • malé rozmery, vysoká účinnosť
  • prúdové obmedzenie 
  • PWM regulácia rýchlosti
  • 4-kvadrantové riadenie
  • kompenzácia záťaže

Produktové správy
Kontakt
Juraj Ťupek

Obchodno-technický zástupca pre divíziu Machine&Electronics

+421 911 291 880

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail