03200 - Základný stroj

03251 - Nôž pre strihačku pásoviny

03212 - Punch 18mm for material th.

03238 - Die 18mm for material th.

ALFRA

Spracovanie pásoviny

 

Pre prúdovu pásovinu 120 x 12 mm


Univerzálným pracovným prístrojom je možné ohýbať prúdovu pásovinu 120 x 12 mm a jednoduchým nasadením dierovacích razníkov raziť diery od Ø 6,6 do 21,5 mm, rovnako ako oválne otvory do dĺžky 21 mm.

Ohýbanie prúdovej pásoviny

Prepínač v polohe " Biegen" (ohýbanie).
Pri ohýbaní sa nasadí ohýbacia matrica do pracovného piestu a merací
systém uhla ohybu do otvoru v protiľahlej stene bloku. Prepojovacím
káblom sa spojí základný prístroj s elektrohydraulickým
čerpadlom.
Zvolený uhol sa zaistí skrutkou na uhlovej stupnici.
Pretože meď pruží, doporučujeme nastaviť tento uhol o 2 až 3 stupne
väčší niež je požadovane.
Uhol prvého ohybu je nutné skontrolovať.
Nastavený uhol môže byť teraz ľubovoľne opakovaný.
Ohýbací proces sa vždy automaticky preruší, akonáhle sa dosiahne
nastavenie uhla.

Dierovanie prúdovej pásoviny

Prepínač v polohe " Lochen" ( dierovanie).
Razník s neoprenovým sťahovačom sa vsadí do pracovného piestu
a zaistí skrutkou.
Podľa šírky pásoviny a podľa rozmiestnenia dier je nutné pomocou
ručného kolieska pracovný blok hydraulicky plynule zvýšiť alebo
znížiť. Bočná stupnica ukazuje výšku stredu otvoru.
Doporučuje sa najamkovať pásovinu s následujúcim nastavením
centrovacieho hrotu razníkov na tento jamkovač. Automatický spätný
chod razníkov je zaručený neoprenovým sťahovačom.

Technické parametre

Ohýbanie

CU max

120 x 12 mm

Uhol ohybu

přes 90°

Najmenšia dĺžka
ramena ohybu

45 mm

Najmenší ohyb
tvaru U

100 mm

Najmenší ohyb
tvaru Z

72 mm
( závislé na tl. mat.)


Údaje se týkajú lišty
Cu 120 x 10 mm

Dierovanie

Dierovanie Cu

Ø 6,6 - 21,5 mm
oválne do
max. dĺžky L=21mm

Max. hrúbka Cu

12 mm

Max. šírka mat.

110 mm

Rozmery prac.
stolu

600 x300 x240 mm

Hmotnosť

60 kg

 

Pre medenu a hliníkovu pásovinu

Popis

Obj. číslo

Základný prístroj
s bezp.krytom
a s ovládáním

03200

Mech. merací
systém

03201

Ohybová matrica

03202

Diaľkový doraz
s jemným
nastavením

03203

Ohybová matrica
s čeľusťami
(12 x10 mm Cu)

03228

Digitálný merací
systém uhlov
ohybu

03229

Poschodový ohybový
nástroj s 2 pármi
dosiek pre stupne
5 a 10 mm
(max. rozmedzie:
100x5mm/
/60x10mm Cu)

03246

 

Elektrohydraul. čerpadlo

pre prístroj na spracovanie prúdovej pásoviny
Model SC-05 III B, 230 V s 2 m vysokou hadicou

Technické parametre

Prevádzkové napätie

230 V / 50 Hz

Výkon motora

1,1 kW

Max. prevádzkový tlak

700 bar

Nastavený tlak

620 bar

Dodávané množ.

0,9 l/min.

Obsah nádrže

5,0 l

Hmotnosť

29,kg

Rozmery

500 x230 x370

 

 

Obj. čísla

Elektrohydraul.
čerpadlo
SC-05 III B

03852

Nožný spínač
s funkciou ŠTART

03861

Nožný spínač
s funkciami
Štart - Stop - Vyp.

03865

 

Matrica
-S-

Max. hr. mat.

Obj.č

Matrica
-L-

Max. hr. mat.

Obj. číslo

6,6

5

03215

6,6

5

03230

9,0

03216

9,0

6

03231

9,5

03217

9,5

03232

11,0

03218

11,0

12

03233

11,5

03219

11,5

03234

13,5

03220

13,5

03235

14,0

03221

14,0

03236

17,5

03222

17,5

03237

18,0

03223

18,0

03238

21,0

03224

21,0

03239

21,5

03225

21,5

03240

 

Razník a matrice pre
oválné otvory do max. L=21 mm

Obj. číslo

 

do 5 mm tl. materiálu

03226

do 12 mm tl. materiálu

03241

 

Príslušenstvo
Dodávané razníky a matrice

Razník Ø mm

Skrutka Ømm

Hrúbka. mat.

Objednávacie čísla

6,6 x

6,0

do 5 mm

03204

9,0 x

8,0

do 6 mm

03205

9,5 x

03206

11,0 x

10,0

do 12 mm

03207

11,5 x

03208

13,5 x

12,0

03209

14,0 x

03210

17,5 o

16,0

03211

18,0 o

03212

21,0 o

20,0

03213

21,5 o

03214

x s neoprenovým sťahovačom a tlakovou doskou
o s neoprenovým sťahovačom a bez tlakovej dosky

 

 

Ohýbanie a dierovanie CU a AL pásoviny LPV

Ohýbanie prúdovej pásoviny 120 x 12 mm
Dierovanie prúdovej pásoviny Ø 6,6 do 21,5 mm

 

Objednávacie číslo

Zjenodušený základný prístroj
s ohybom matríc a s meracím
zariadením uhla ohybu
(bez elektrohydraul. čerpadla)

03256

Prístroj je zložený zo základne, na ktorú je uchytené telo,
ktoré sa dá ľahko vyňať.
Pri ohybání a dierování sa dá nastavit patričnu výšku a doraz.
Pre spracovanie ďalších pásovin môže vysunúť držiak na
cca 700 mm.
Blokovánie je ľahké.

 

Technické parametre

Ohýbanie

CU max

120 x 12 mm

Uhol ohybu

přes 90°

Najmenšia dĺžka
ramena ohybu

45 mm

Najmenší ohyb tvaru U

100 mm

Najmenší ohyb tvaru Z

72 mm
( závislý na hrúbke
materiálu)


Údaje se týkajú lišty
Cu 120 x 10 mm

Dierovanie

Dierovanie Cu

Ø 6,6 - 21,5 mm
oválné do
max. dĺžky L = 21mm

Max. hr. Cu

12 mm

Max. šírka
materiálu

110 mm

Rozmery
pracovného stola

600 x 400 x 300 mm

Hmotnosť

50 kg

Příslušenstvo
Dodávané razníky a matrice

Razník - Ø
mm

Skrutka Ø
mm

Hrúbka
materiálu

Obj.číslo

6,6 x

6,0

do 5 mm

03204

9,0 x

8,0

do 6 mm

03205

9,5 x

03206

11,0 x

10,0

do 12 mm

03207

11,5 x

30208

13,5 x

12,0

03209

14,0 x

03210

17,5 o

16,0

03211

18,0 o

03212

21,0 o

20,0

03213

21,5 o

03214

x s neoprenovým sťahovačom
a tlakovou doskou
o s neoprenovým sťahovačom
a bez tlakovej dosky

Matrice
-S-

Max. hr. mat.

Objednávacie
číslo

6,6

5

03215

9,0

03216

9,5

03217

11,0

03218

11,5

03219

13,5

03220

14,0

03221

17,5

03222

18,0

03223

21,0

03224

21,5

03225

 

Matrice
-L-

Max. hr. mat.

Objednávacie
číslo

6,6

5

03230

9,0

6

03231

9,5

03232

11,0

12

03233

11,5

03234

13,5

03235

14,0

03236

17,5

03237

18,0

03238

21,0

03239

21,5

03240

 

Razník a matrice pre oválné
otvory do max. L=21 mm

Obj. číslo

do 5 mm hrúky materiálu

03226

do 12 mm hrúbky materiálu

03241


A
ko pohonnú jednotku doporučujeme nožnú hydraulickú pumpu obj. č. 02120.
ale
bo elektrohyraulické čerpadlo DSP 120 obj.č. 02027

 

 

Strihanie pásoviny

Pre prúdovu pásovinu 120 x 12 mm

Pre čisté strihanie medenej a hliníkovej pásoviny
bez ostrých hran a otrepov


- Ideální prístroj k doplneniu ohýbačky a dierovačky pásoviny.

- Doba potrebná k strihaniu pomocí elektrohydraulického
čerpadla je podľa šírky pásoviny 5 - 15s.

- Prostredníctvom prítlačného držiaku a vodiaceho prípravku k
centrickému strihaniu sa dosiahne čistý strih.

- Horný nôž je vymeniteľný

- Hmotnosť 16 kg

 

Popis

Objednávacie čísla

Kompletný základný prístroj s rýchlospojkou,
vodiacim prípravkom s centrovacími čeľusťami
a prítlačným držiakom.

03250

Náhradný horný nôž

03251

Ako pohon doporučujeme k výberu

Elektrohydraulické čerpadlo AHP 03-01

03853

Elektrohydraulické čerpadlo DSP 120

02027

V prípade použitia vlastného pohonu do tlaku 700 bar,
je potrebné do objednávky uviesť veľkost potrebnej spojky.

 

 

Pracovný vozík ALFRA

Pre prúdovu pásovinu 120 x 12 mm

Pre ohýbačku a dierovačku prúdovej pásoviny 03200
a strihačku prúdovej pásoviny 03250


Pracovný vozík je špeciálne vyvinutý k úspornému usporiadaniu
oboch prístrojov.
Elektrohyraulické čerpadlo je možné napojiř na dvojcestný ventil,
zabudovaný vo vozíku. Pracovné prístroje sú medzi sebou prepojené
hydraulickými hadicami.
Pre ľahké ohýbanie a stríhanie dlhej pásoviny, sú po stranách
stola namontované podporné valčeky.
Vozík má naviac zásuvku k uloženiu razníkov a matríc.
Vozík je pojázdný na 4 kolieskách, 2 z nich se dajú zablokovať.

 

Rozmery pracovnej dosky

1250 x 800 mm

Hmotnosť

100 kg bez prístrojov

 

Popis

Objednávacie čísla

Dielenský vozík, pripravený k napojeniu,
s dvojcestným ventilom, spojkou
a zásuvkou pre nástroje

03950
(bez prístrojov
a elektrohydraul. čerpadla)

 

 

Prečítajte si viac

Vybraná varianta

Vybraná varianta

Špecifikácia

Popis produktu

 

Pre prúdovu pásovinu 120 x 12 mmUniverzálným pracovným prístrojom je možné ohýbať prúdovu pásovinu 120 x 12 mm a jednoduchým nasadením dierovacích razníkov raziť diery od Ø 6,6 do 21,5 mm, rovnako ako oválne otvory do dĺžky 21 mm.

Ohýbanie prúdovej pásovinyPrepínač v polohe " Biegen" (ohýbanie).

Pri ohýbaní sa nasadí ohýbacia matrica do pracovného piestu a merací

systém uhla ohybu do otvoru v protiľahlej stene bloku. Prepojovacím

káblom sa spojí základný prístroj s elektrohydraulickým

čerpadlom.

Zvolený uhol sa zaistí skrutkou na uhlovej stupnici.

Pretože meď pruží, doporučujeme nastaviť tento uhol o 2 až 3 stupne

väčší niež je požadovane.

Uhol prvého ohybu je nutné skontrolovať.

Nastavený uhol môže byť teraz ľubovoľne opakovaný.

Ohýbací proces sa vždy automaticky preruší, akonáhle sa dosiahne

nastavenie uhla.

Dierovanie prúdovej pásovinyPrepínač v polohe " Lochen" ( dierovanie).

Razník s neoprenovým sťahovačom sa vsadí do pracovného piestu

a zaistí skrutkou.

Podľa šírky pásoviny a podľa rozmiestnenia dier je nutné pomocou

ručného kolieska pracovný blok hydraulicky plynule zvýšiť alebo

znížiť. Bočná stupnica ukazuje výšku stredu otvoru.

Doporučuje sa najamkovať pásovinu s následujúcim nastavením

centrovacieho hrotu razníkov na tento jamkovač. Automatický spätný

chod razníkov je zaručený neoprenovým sťahovačom.

Technické parametre

Ohýbanie

CU max

120 x 12 mm

Uhol ohybu

přes 90°

Najmenšia dĺžka

ramena ohybu

45 mm

Najmenší ohyb

tvaru U

100 mm

Najmenší ohyb

tvaru Z

72 mm

( závislé na tl. mat.)Údaje se týkajú lišty

Cu 120 x 10 mm

Dierovanie

Dierovanie Cu

Ø 6,6 - 21,5 mm

oválne do

max. dĺžky L=21mm

Max. hrúbka Cu

12 mm

Max. šírka mat.

110 mm

Rozmery prac.

stolu

600 x300 x240 mm

Hmotnosť

60 kg

 

Pre medenu a hliníkovu pásovinu

Popis

Obj. číslo

Základný prístroj

s bezp.krytom

a s ovládáním

03200

Mech. merací

systém

03201

Ohybová matrica

03202

Diaľkový doraz

s jemným

nastavením

03203

Ohybová matrica

s čeľusťami

(12 x10 mm Cu)

03228

Digitálný merací

systém uhlov

ohybu

03229

Poschodový ohybový

nástroj s 2 pármi

dosiek pre stupne

5 a 10 mm

(max. rozmedzie:

100x5mm/

/60x10mm Cu)

03246

 

Elektrohydraul. čerpadlo

pre prístroj na spracovanie prúdovej pásoviny

Model SC-05 III B, 230 V s 2 m vysokou hadicou

Technické parametre

Prevádzkové napätie

230 V / 50 Hz

Výkon motora

1,1 kW

Max. prevádzkový tlak

700 bar

Nastavený tlak

620 bar

Dodávané množ.

0,9 l/min.

Obsah nádrže

5,0 l

Hmotnosť

29,kg

Rozmery

500 x230 x370

 

 

Obj. čísla

Elektrohydraul.

čerpadlo

SC-05 III B

03852

Nožný spínač

s funkciou ŠTART

03861

Nožný spínač

s funkciami

Štart - Stop - Vyp.

03865

 

Matrica

-S-

Max. hr. mat.

Obj.č

Matrica

-L-

Max. hr. mat.

Obj. číslo

6,6

5

03215

6,6

5

03230

9,0

03216

9,0

6

03231

9,5

03217

9,5

03232

11,0

03218

11,0

12

03233

11,5

03219

11,5

03234

13,5

03220

13,5

03235

14,0

03221

14,0

03236

17,5

03222

17,5

03237

18,0

03223

18,0

03238

21,0

03224

21,0

03239

21,5

03225

21,5

03240

 

Razník a matrice pre

oválné otvory do max. L=21 mm

Obj. číslo

 

do 5 mm tl. materiálu

03226

do 12 mm tl. materiálu

03241

 

Príslušenstvo

Dodávané razníky a matrice

Razník Ø mm

Skrutka Ømm

Hrúbka. mat.

Objednávacie čísla

6,6 x

6,0

do 5 mm

03204

9,0 x

8,0

do 6 mm

03205

9,5 x

03206

11,0 x

10,0

do 12 mm

03207

11,5 x

03208

13,5 x

12,0

03209

14,0 x

03210

17,5 o

16,0

03211

18,0 o

03212

21,0 o

20,0

03213

21,5 o

03214

x s neoprenovým sťahovačom a tlakovou doskou

o s neoprenovým sťahovačom a bez tlakovej dosky

 

 

Ohýbanie a dierovanie CU a AL pásoviny LPV

Ohýbanie prúdovej pásoviny 120 x 12 mm

Dierovanie prúdovej pásoviny Ø 6,6 do 21,5 mm

 

Objednávacie číslo

Zjenodušený základný prístroj

s ohybom matríc a s meracím

zariadením uhla ohybu

(bez elektrohydraul. čerpadla)

03256

Prístroj je zložený zo základne, na ktorú je uchytené telo,

ktoré sa dá ľahko vyňať.

Pri ohybání a dierování sa dá nastavit patričnu výšku a doraz.

Pre spracovanie ďalších pásovin môže vysunúť držiak na

cca 700 mm.

Blokovánie je ľahké.

 

Technické parametre

Ohýbanie

CU max

120 x 12 mm

Uhol ohybu

přes 90°

Najmenšia dĺžka

ramena ohybu

45 mm

Najmenší ohyb tvaru U

100 mm

Najmenší ohyb tvaru Z

72 mm

( závislý na hrúbke

materiálu)Údaje se týkajú lišty

Cu 120 x 10 mm

Dierovanie

Dierovanie Cu

Ø 6,6 - 21,5 mm

oválné do

max. dĺžky L = 21mm

Max. hr. Cu

12 mm

Max. šírka

materiálu

110 mm

Rozmery

pracovného stola

600 x 400 x 300 mm

Hmotnosť

50 kg

Příslušenstvo

Dodávané razníky a matrice

Razník - Ø

mm

Skrutka Ø

mm

Hrúbka

materiálu

Obj.číslo

6,6 x

6,0

do 5 mm

03204

9,0 x

8,0

do 6 mm

03205

9,5 x

03206

11,0 x

10,0

do 12 mm

03207

11,5 x

30208

13,5 x

12,0

03209

14,0 x

03210

17,5 o

16,0

03211

18,0 o

03212

21,0 o

20,0

03213

21,5 o

03214

x s neoprenovým sťahovačom

a tlakovou doskou

o s neoprenovým sťahovačom

a bez tlakovej dosky

Matrice

-S-

Max. hr. mat.

Objednávacie

číslo

6,6

5

03215

9,0

03216

9,5

03217

11,0

03218

11,5

03219

13,5

03220

14,0

03221

17,5

03222

18,0

03223

21,0

03224

21,5

03225

 

Matrice

-L-

Max. hr. mat.

Objednávacie

číslo

6,6

5

03230

9,0

6

03231

9,5

03232

11,0

12

03233

11,5

03234

13,5

03235

14,0

03236

17,5

03237

18,0

03238

21,0

03239

21,5

03240

 

Razník a matrice pre oválné

otvory do max. L=21 mm

Obj. číslo

do 5 mm hrúky materiálu

03226

do 12 mm hrúbky materiálu

03241Ako pohonnú jednotku doporučujeme nožnú hydraulickú pumpu obj. č. 02120.

alebo elektrohyraulické čerpadlo DSP 120 obj.č. 02027

 

 

Strihanie pásoviny

Pre prúdovu pásovinu 120 x 12 mm

Pre čisté strihanie medenej a hliníkovej pásoviny

bez ostrých hran a otrepov- Ideální prístroj k doplneniu ohýbačky a dierovačky pásoviny.- Doba potrebná k strihaniu pomocí elektrohydraulického

čerpadla je podľa šírky pásoviny 5 - 15s.- Prostredníctvom prítlačného držiaku a vodiaceho prípravku k

centrickému strihaniu sa dosiahne čistý strih.- Horný nôž je vymeniteľný- Hmotnosť 16 kg

 

Popis

Objednávacie čísla

Kompletný základný prístroj s rýchlospojkou,

vodiacim prípravkom s centrovacími čeľusťami

a prítlačným držiakom.

03250

Náhradný horný nôž

03251

Ako pohon doporučujeme k výberu

Elektrohydraulické čerpadlo AHP 03-01

03853

Elektrohydraulické čerpadlo DSP 120

02027

V prípade použitia vlastného pohonu do tlaku 700 bar,

je potrebné do objednávky uviesť veľkost potrebnej spojky.

 

 

Pracovný vozík ALFRA

Pre prúdovu pásovinu 120 x 12 mm

Pre ohýbačku a dierovačku prúdovej pásoviny 03200

a strihačku prúdovej pásoviny 03250Pracovný vozík je špeciálne vyvinutý k úspornému usporiadaniu

oboch prístrojov.

Elektrohyraulické čerpadlo je možné napojiř na dvojcestný ventil,

zabudovaný vo vozíku. Pracovné prístroje sú medzi sebou prepojené

hydraulickými hadicami.

Pre ľahké ohýbanie a stríhanie dlhej pásoviny, sú po stranách

stola namontované podporné valčeky.

Vozík má naviac zásuvku k uloženiu razníkov a matríc.

Vozík je pojázdný na 4 kolieskách, 2 z nich se dajú zablokovať.

 

Rozmery pracovnej dosky

1250 x 800 mm

Hmotnosť

100 kg bez prístrojov

 

Popis

Objednávacie čísla

Dielenský vozík, pripravený k napojeniu,

s dvojcestným ventilom, spojkou

a zásuvkou pre nástroje

03950

(bez prístrojov

a elektrohydraul. čerpadla)

 

 

Príslušenstvo

Produktové správy

Elektromagnety Nafsa

Spoločnosť NAFSA S.L. má dlhoročné skúsenosti s návrhom, výrobou a predajom všetkých typov priemyselných elektromagnetov, adhéznych elektromagnetov, solenoidov, západkových a dvojcestných lineárnych elektromagnetov a elektromagnetických zámkov.

Produktové správy

Komponenty pre AGV zariadenia

Spoločnosť OEM Automatic ponúka širokú škálu komponentov použiteľných pre autonómne riadené vozidlá (AGV).

Produktové správy

2D laserové skenery

2D laserové skenery Hokuyo merajú vzdialenosť medzi skenerom a prostredím. Skener môže použiť údaje zo skenovania cieľa na určenie jeho veľkosti, polohy a smeru pohybu.

Produktové správy

SMART VS+ senzory

Smart-VS je inteligentný senzor založený na technológii umelej inteligencie a strojového učenia. Navonok je jednoduchý a možno s ním manipulovať a používať ho ako štandardný fotoelektrický senzor, ale vo vnútri je výkonný a inteligentný vďaka multiprocesorovej platforme.

Produktové správy

Digitalizácia priemyslu 4.0

Inštalácia a uvedenie senzorov IO-link do prevádzky sú extrémne úsporné z hľadiska času aj nákladov. V praxi je spojenie point-to-point na úrovni poľa vytvorené z rôznych senzorov k IO-link masterom a odtiaľ prostredníctvom systémov poľnej zbernice k PLC.

Produktové správy

MOTORY PRE KAŽDÚ APLIKÁCIU

Súčasťou ponuky sú jednoduché DC motory s kefovou aj bezkefovou technológiou (BLDC), krokové motory, lineárne aktuátory, jednoduché alebo sofistikované kontroléry.

Objednávacie číslo

Vybraná varianta

Vyberte variant v zozname

Kontakt
Nataliya Mykyta

Interná podpora predaja

+421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail