Autonics

DODÁVKY VČAS AJ CEZ NEDOSTATOK ČIPOV

Táto pôvodom kórejská firma je dnes považovaná za dodávateľa riešení pre priemyselnú automatizáciu svetového formátu.

V dnešnej neľahkej situácii si firma stále drží svoje miesto na trhu a aj napriek nedostatku čipov, ktorý panuje na celom svete, je schopná realizovať výrobu. Mnoho produktov z portfólia Autonics obsahuje polovodičové súčiastky, a tak je až prekvapujúce možné pozorovať, ako firma dodržiava termíny dodania. Ocenia to predovšetkým koncoví zákazníci, ktorí musia často redukovať, alebo úplne zastaviť výrobné, servisné či distribučné procesy.

Produktové správy

video cannot show image

 

Veľká časť produktov v oblasti senzoriky je vyrábaná v rámci štandardizovaných postupov, a mnohokrát sú tieto výrobky po mechanickej i elektrickej stránke úplne identické tým od renomovaných konkurenčných výrobcov, teda je ľahšie realizovať pretypovanie jednotlivých výrobkov v konkrétnych aplikáciách a uspokojiť tak zákazníkov, pre ktorých je dnes priorita termín dodania. Autonics samozrejme čerpá aj z investícií do moderných technológií a rozvoja automatizácie vďaka čomu sa stal reálnou alternatívou k týmto renomovaným výrobcom.

Medzi hlavné produkty kórejského výrobcu patria polovodičové relé, časové regulátory, počítadlá prevádzkových hodín, v neposlednom rade aj indukčné a fotoelektrické snímače. V posledných rokoch sa Autonics angažuje v rozširovaní svojho portfólia v oblastiach ako sú elektrické motory, regulátory, enkódery, ale aj servopohony a krokové motory.

Produkty

Kontakt
Juraj Ťupek

Obchodno-technický zástupca pre divíziu Machine&Electronics

+421 911 291 880

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail