Automatické prepínače ATYS

Ideálne riešenie spoľahlivého napájania

Dnešná doba je spätá s vysokými nárokmi na dostupnosť elektrickej energie.

V niektorých oblastiach použitia môže vplyvom jej nedostupnosti dôjsť k ohrozeniu zdravia, bezpečnosti osôb, prípadne vysokým finančným stratám. Takými oblasťami sú napríklad nemocnice, dopravné systémy, banky, priemyselné závody, dátové centrá alebo verejné budovy. 

Produktové správy
Na zaistenie spoľahlivého napájania je nutný záložný zdroj elektrickej energie (UPS, záložný transformátor, dieselový agregát). Ďalšou súčasťou tohto systému musí byť prvok, ktorý dokáže zdroje spoľahlivo prepnúť. 

Na tento účel ponúka OEM Automatic automatické prepínače na záložné napájanie radu ATyS M a ATyS od firmy Socomec, ktorých parametre a oblasti použitia môžete vidieť v tabuľke nižšie. Do uvedených aplikácií sú prepínače vhodné vďaka svojim funkciám. 
ATyS g (M) je napríklad schopný vyslať impulz na spustenie dieselového agregátu, monitorovať ho a hneď ako dosiahne požadované napätie a frekvenciu, prepnúť. Najvyšší rad ATyS p (M) zase ponúka možnosť programovať prepínač pomocou vstupov a výstupov. K tomu dokáže komunikovať pomocou RS-485 alebo Ethernetu (Modbus/JBUS). Vďaka komunikácii je možné prepínač jednoducho nastaviť softvérom Easyconfig (voľne na stiahnutie), prípadne sledovať požadované informácie (meranie, pozície) pomocou webservera.

Kontakt
Ján Marko

Obchodno-technický zástupca pre divíziu Panel

+421 911 742 456

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail