SOCOMEC

SOCOMEC

Multimetre DIRIS A40/41

  • Univerzálne napájacie napätí AC/DC
  • Hodnoty fázových a združených napätí, prúdov
  • Hodnoty zdánliveho, činného a jalového výkonu a spotreby
  • THD
  • Frekvencia

Popis produktu

 

Upozornenie: Pôvodný DIRIS A40 bol nahradený NOVÝM typom DIRIS A30 so zhodnými technickými parametrami, líšia sa iba svetlomodrými podsvietením displeja.

 

Pre meranie elektrických veličín potrebujeme radu jednoúčelových analogových alebo digitálnych prístrojov jako napr. ampérmetrov, voltmetrov, wattmetrov atď.. Diris A40 (A41) slúži ako komplexná náhrada vyššie uvedených prístrojov pri meraní v sieťach nn + vn. Sledované hodnoty môžu byť prenášané do nadriadeného systému (PC alebo PLC) pomocou sériovej komunikačnej linky RS485 protokolom JBUS / MODBUS. Prístroj je uspôsobený pre jednuduchú montáž do dverí rozvádzača. Pre uľahčenie obsluhy je použitý osvedčený design, typický pre podobné meracie prístroje. Funkčnosť je možné rozšíriť pomocou doplnkových zásuvných modulov, umiestnených na jeho zadnom paneli.

Prístroj meria skutočné efektívne hodnoty veličín (TRMS) a to: • Hodnoty prúdov okamžité, priemerné a maximálne (behom nastavenej časovej periódy) • Hodnoty fázových a združených napätí okamžitých, priemerných a maximálnych (behom nastavenej časovej periódy) • Frekvenciu okamžitú, priemernú a maximálnu (behom nastavenej časovej periódy) • Činný výkon v štyroch kvadrantoch (+/-), čiastkový aj celkový, a to okamžitý, priemerný a maximálny (behom nastavenej časovej periódy) • Jalový výkon v štyroch kvadrantoch (+/-), čiastkový aj celkový, a to okamžitý, priemerný a maximálny (behom nastavenej časovej periódy) • Zdánlivý výkon, čiastkový aj celkový, a to okamžitý, priemerný a maximálny (behom nastavenej časovej periódy) • Čiastkový a celkový účinník s indikáciou indukčného alebo kapacitného charakteru • Hodnotu harmonického skreslenia prúdu a napätia (thd 3U, thd 3V, thd 3I, thd In; výpočet až do hodnoty 51. harmonické zložky) • Činnú spotrebu v 4 kvadrantoch • Jalovú spotrebu v 4 kvadrantoch • Zdánlivú spotrebu • Prevádzkové hodiny

 

 

 

icon

Varianty produktu

Objednávacie číslo
spinner symbol
spinner symbol
Kontakt
Nataliya Mykyta

Interná podpora predaja

+421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail