SOCOMEC

Multimeter nový DIRIS A30

Měření, monitorování a analýza kvality sítě

DIRIS A-30 a A-41 sú zariadenia na meranie a monitorovanie výkonu, ktoré vám poskytnú všetky potrebné merania pre energeticky účinné projekty a monitorovanie distribúcie. Ponúkame technickú podporu pri výbere príslušenstva podľa vašich požiadaviek. Sledované hodnoty je možné preniesť do nadradeného systému cez RS485, Ethernet alebo Profibus.
  • Univerzálne napájacie napätie AC/DC
  • Hodnoty fázových a združených napätí, prúdov
  • Hodnoty zdanlivého, činného a jalového výkonu a spotreby
  • THD
  • Frekvencia

48250404 - New Diris A41 PMD Europe AC/DC aux.sup.

Vybraná varianta

Vybraná varianta

Špecifikácia

Frekvencia 45...65 Hz
Hĺbka 60 mm
Napájacie napätie 110...400 VAC (± 10%); 120...350 VDC (±20 %)
Permanentné preťaženie 800 VAC; 6 A
Počet prúdových vstupov 3
Šírka 96 mm
Výška 96 mm

Popis produktu

Pre meranie elektrických veličín potrebujeme rad jednoúčelových analógových alebo digitálnych prístrojov ako napr. ampérmetrov, voltmetrov, wattmetrov atd´. Diris A30 (A41) slúži ako komplexná náhrada vyššie uvedených prístrojov pri meraní v sieťach nn + vn. Sledované hodnoty môžu byť prenášané do nadradeného systému (PC alebo PLC) pomocou sériovej komunikačnej linky RS485 protokolom JBUS/MODBUS. Prístroj je prispôsobený pre ľahkú montáž do dverí rozvádzača. Pre uľahčenie obsluhy je použitý osvedčený dizajn, typický pre podobné meracie prístroje. Funkčnosť možno ďalej rozšíriť pomocou doplnkových zásuvných modulov, umiestnených na jeho zadnom paneli.

 

Prístroj meria skutočné efektívne hodnoty veličín (TRMS) a to: • Hodnoty prúdov okamžité, priemerné a maximálne (počas nastavenej časovej periódy) • Hodnoty fázových a združených napätí okamžitých, priemerných a maximálnych (počas nastavenej časovej periódy) • Frekvenciu okamžitú, priemernú a maximálnu (počas nastavenej časovej periódy) • Činný výkon v štyroch kvadrantoch (+/-), čiastkový i celkový, a to okamžitý, priemerný a maximálny (počas nastavenej časovej periódy) • Jalový výkon v štyroch kvadrantoch (+/-), čiastkový i celkový, a to okamžitý, priemerný a maximálny (počas nastavenej časovej periódy) • Zdanlivý výkon, čiastkový i celkový, a to okamžitý, priemerný a maximálny (počas nastavenej časovej periódy) • čiastkový a celkový účinník s indikáciou indukčného alebo kapacitného charakteru • Hodnotu harmonického skreslenia prúdov a napätia (THD 3U, THD 3V, THD 3I, THD In; výpočet vykonaný až do hodnoty 51. harmonickej zložky) • činnú spotrebu v 4 kvadrantoch • jalovú spotrebu v 4 kvadrantoch • Zdanlivú spotrebu • Prevádzkové hodiny

Príslušenstvo

Objednávacie číslo Napájacie napätie Počet prúdových vstupov
110...400 VAC (± 10%); 120...350 VDC (±20 %)
3
12...48 VDC
3
110...400 VAC (± 10%); 120...350 VDC (±20 %)
4
12...48 VDC
4

Vybraná varianta

Vyberte variant v zozname

Kontakt
Ján Marko

Obchodno-technický zástupca pre divíziu Panel

+421 911 742 456

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail