48250501 - Ethernet Modbus TCP alebo BACnet - 3 vstupy/2 výstupy

SOCOMEC

Multimeter Diris A40

Měření, monitorování a analýza kvality sítě

DIRIS A-40 je kompletný prístroj pre meranie v sieťach nn + vn. Merané hodnoty je možné preniesť do nadradeného systému pomocou rôznych komunikačných protokolov, vrátane RS485, Modbus, Bacnet MST, Profibus DPV1, Ethernet, Modbus TCP a Bacnet IP. Prístroj obsahuje integrovaný webový server pre jednoduché zobrazovanie meraných výsledkov v internetovom prehliadači.
  • Inteligentné prúdové senzory Plug & Play
  • Hodnoty fázových a združených napätí, prúdov
  • Hodnoty zdanlivého, činného a jalového výkonu a spotreby
  • Frekvencia, THD, sledovanie kvality siete
  • Sprievodca konfiguráciou nastavenia prístroja

Vybraná varianta

Vybraná varianta

Špecifikácia

Frekvencia 45...65 Hz
Hĺbka 85 mm
Napájacie napätie 110...400 VAC (± 10%); 120...350 VDC (±20 %)
Počet prúdových vstupov 3
Šírka 96 mm
Vstupy 3 ks
Výška 96 mm
Výstupy 2 ks

Popis produktu

Nový Diris A-40 slúži ako komplexný merací prístroj na meranie v sieťach nn + vn. Sledované hodnoty môžu byť prenášané do nadradeného systému (PC alebo PLC) pomocou sériovej komunikačnej linky RS485 protokolom Modbus / BACnet MST) alebo Profibus DPV1 poprípade cez Ethernet (Modbus TCP / BACnet IP). V prípade variantu prenosu dát cez Ethernet je v prístroji integrovaný aj Webserver, ktorý umožňuje jednoduché a rýchle zobrazenie nameraných výsledkov po zadaní IP adresy webserver do Internetového prehliadača. Prístroj je prispôsobený pre ľahkú montáž do dverí rozvádzača.

 

Prístroj meria skutočné efektívne hodnoty veličín (TRMS) a to: • Hodnoty prúdov okamžité, priemerné a maximálne (počas nastavenej časovej periódy) • Hodnoty fázových a združených napätí okamžitých, priemerných a maximálnych (počas nastavenej časovej periódy) • Frekvenciu okamžitú, priemernú a maximálnu (počas nastavenej časovej periódy) • Činný výkon v štyroch kvadrantoch (+/-), čiastkové i celkový, a to okamžitý, priemerný a maximálny (počas nastavenej časovej periódy) • Jalový výkon v štyroch kvadrantoch (+/-), čiastkové i celkový , a to okamžitý, priemerný a maximálny (počas nastavenej časovej periódy) • Zdanlivý výkon, čiastkový a celkový, a to okamžitý, priemerný a maximálny (počas nastavenej časovej periódy) • čiastkový a celkový účinník s indikáciou indukčného alebo kapacitného charakteru • Hodnotu harmonického skreslenia prúdov a napätia (THD 3U, THD 3V, THD 3I, THD In; výpočet prevedený až do hodnoty 63. harmonickej zložky) • činnú spotrebu v 4 kvadrantoch • jalovú spotrebu v 4 kvadrantoch • Zdanlivú spotrebu • Prevádzkové hodiny

 

Pre meranie sú použité prúdové senzory TE, TE a TF, zhodné so senzormi, ktoré používa systém Diris Digiware. K meraciemu prístroju A-40 sú pripojené káblom s RJ12 konektormi.

 

TE pevné prúdové senzory

Vhodné pre nové inštalácie - Zhoda s rozstupmi u istiacich prvkov.

 

TR prúdové senzory s rozoberateľným jadrom

Vhodné pre nové, ale hlavne už vybudované inštalácie

 

TF pružné (Rogowského) prúdové senzory

Vhodné pre existujúce inštalácie s nedostatkom priestoru alebo vysokou prúdovou intenzitou.

Príslušenstvo

Diris Didiware MID
Produktové správy

Diris Digiware MID

Prvý viacokruhový merací systém vhodný i pre fakturačné a subfakturačné aplikácie (MID)

Produktové správy

Chyťte slnko do svojej siete

Pri fotovoltaických aplikáciách je dôležité mať spoľahlivé a účinné elektrické komponenty, ktoré odolávajú náročným podmienkam prostredia a poskytujú optimálny výkon. Tri popredné spoločnosti, Mersen, TE Connectivity a SOCOMEC, ponúkajú množstvo produktov určených špeciálne pre fotovoltaické aplikácie.

Produktové správy

DIRIS DIGIWARE

Modulárny systém DIRIS Digiware bol vybraný ako riešenie na nájdenie možností úspor. Výsledkom bolo 20% zníženie spotreby tohto zariadenia a ročnou úsporou rádovo tisícov eur.

Produktové správy

DIRIS DIGIWARE

Pre viac meraných bodov je vhodným prostriedkom modulárny systém DIRIS Digiware. K tomuto systému je potrebné pristupovať ako k jednému analyzátoru, ktorý je však schopný monitorovať veľké množstvo záťaží naraz, ako na AC tak aj na DC vetve. Pomocou DIRIS Digiware nemusíte len monitorovať elektrické siete, ale vďaka IO modulom je možné do systému zahrnú aj monitorovanie iných veličín, ako je teplota, tlak, prietok atď.

Produktové správy

Seifert klimatizácie a chladenie

V našej príručke sa dozviete, aké dôležité je mať v skrinke spotrebiča správnu teplotu. Preskúmame najbežnejšie spôsoby chladenia a bližšie sa pozrieme na jeden z nich. Nielenže pochopíte, ako chladiace systémy fungujú, ale získate aj konkrétne tipy, ako udržať stabilnú teplotu.

Produktové správy

AIRSTREAM

Spoločnosť LÜTZE predstavuje jedinečný systém chladenia rozvádzačov, ktorý šetrí miesto v rozvádzači, znižuje teplotu komponentov a tým predlžuje ich životnosť.

Objednávacie číslo

Vybraná varianta

Vyberte variant v zozname

Kontakt
Ján Marko

Obchodno-technický zástupca pre divíziu Panel

+421 911 742 456

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail