SOCOMEC

SOCOMEC

Multimeter Diris A40

Měření, monitorování a analýza kvality sítě

  • Inteligentné prúdové senzory Plug & Play
  • Hodnoty fázových a združených napätí, prúdov
  • Hodnoty zdanlivého, činného a jalového výkonu a spotreby
  • Frekvencia, THD, sledovanie kvality siete
  • Sprievodca konfiguráciou nastavenia prístroja

Popis produktu

Nový Diris A-40 slúži ako komplexný merací prístroj na meranie v sieťach nn + vn. Sledované hodnoty môžu byť prenášané do nadradeného systému (PC alebo PLC) pomocou sériovej komunikačnej linky RS485 protokolom Modbus / BACnet MST) alebo Profibus DPV1 poprípade cez Ethernet (Modbus TCP / BACnet IP). V prípade variantu prenosu dát cez Ethernet je v prístroji integrovaný aj Webserver, ktorý umožňuje jednoduché a rýchle zobrazenie nameraných výsledkov po zadaní IP adresy webserver do Internetového prehliadača. Prístroj je prispôsobený pre ľahkú montáž do dverí rozvádzača.

 

Prístroj meria skutočné efektívne hodnoty veličín (TRMS) a to: • Hodnoty prúdov okamžité, priemerné a maximálne (počas nastavenej časovej periódy) • Hodnoty fázových a združených napätí okamžitých, priemerných a maximálnych (počas nastavenej časovej periódy) • Frekvenciu okamžitú, priemernú a maximálnu (počas nastavenej časovej periódy) • Činný výkon v štyroch kvadrantoch (+/-), čiastkové i celkový, a to okamžitý, priemerný a maximálny (počas nastavenej časovej periódy) • Jalový výkon v štyroch kvadrantoch (+/-), čiastkové i celkový , a to okamžitý, priemerný a maximálny (počas nastavenej časovej periódy) • Zdanlivý výkon, čiastkový a celkový, a to okamžitý, priemerný a maximálny (počas nastavenej časovej periódy) • čiastkový a celkový účinník s indikáciou indukčného alebo kapacitného charakteru • Hodnotu harmonického skreslenia prúdov a napätia (THD 3U, THD 3V, THD 3I, THD In; výpočet prevedený až do hodnoty 63. harmonickej zložky) • činnú spotrebu v 4 kvadrantoch • jalovú spotrebu v 4 kvadrantoch • Zdanlivú spotrebu • Prevádzkové hodiny

 

Pre meranie sú použité prúdové senzory TE, TE a TF, zhodné so senzormi, ktoré používa systém Diris Digiware. K meraciemu prístroju A-40 sú pripojené káblom s RJ12 konektormi.

 

TE pevné prúdové senzory

Vhodné pre nové inštalácie - Zhoda s rozstupmi u istiacich prvkov.

 

TR prúdové senzory s rozoberateľným jadrom

Vhodné pre nové, ale hlavne už vybudované inštalácie

 

TF pružné (Rogowského) prúdové senzory

Vhodné pre existujúce inštalácie s nedostatkom priestoru alebo vysokou prúdovou intenzitou.

icon

Varianty produktu

Objednávacie číslo
spinner symbol
spinner symbol
spinner symbol

Detail

search
48250500

48250500
RS485 Modbus, 3 vstupy/2 výstupy

spinner symbol

Špecifikácia

Frekvencia 45...65 Hz
Hĺbka 85 mm
Napájacie napätie 110...400 VAC (± 10%); 120...350 VDC (±20 %)
Počet prúdových vstupov 3
Šírka 96 mm
Vstupy 3 ks
Výška 96 mm
Výstupy 2 ks
Kontakt
Ján Marko

Obchodno-technický zástupca pre divíziu Panel

+421 911 742 456

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail