CROUZET CONTROL

Relé pre kontrolu podpätia, sledu a výpadku fáz v trojfázovej sieti MWU

Série MWU

Relé pre kontrolu podpätia, sledu a výpadku fáz v 3-fázovej sieti zo zvýšenou odolnosťou proti indukovanému napätiu až do 70 % Un.
Na čielnej strane je prepínač pre nastavenie požadovanej hodnoty Un. Poloha prepínača je načitana v okamihu pripojenia napájacieho napätia. Ak dojde k prepnutiu tohto prepínača počas  prevádzky, začnu blikat všetky indikátory LED a relé aj naďalej pracuje s pôvodne načitanou hodnotou (nová hodnota platí až po odpojení a následnom pripojení Un).
Funkcia podpätia, ktorá je nastavitelná od –2 % do –20 % umožňuje merať indukované napätie pri výpadku fázy až do 98 % Un. To znamená, že pokial je zvolené napätie 400 V a relé je nastavené na hodnotu –2 %, reaguje na pokles napätia pod úroveň 392 V.
Zelená LED signalizuje prítomnosť napájacieho napätia (Un). Žltá LED signalizuje zopnutý releový výstup (R). V prípade výskytu chyby relé výpne a žltá LED zhasne.

 

Prečítajte si viac
  • Spusti alarm pri nespravnom slede fáz, výpadku fáz a podpäti
  • Možnosť výberu sieťoveho napätia
  • Zvýšená odolnosť proti indukovanému napätiu až do 70 % Un
  • Šírka 17,5 mm

Vybraná varianta

Vybraná varianta

Špecifikácia

Časové oneskorenie alarmu 0,2 s
Časové oneskorenie pri prekročení prahu 0,1-10s
Časové oneskorenie štartu 0,6 s
Hmotnosť 80 g
Menovitý výkon 5A, 250V AC/DC
Napájacie napätie 3 x 208-480V AC
Prevádzková teplota max. 50 °C
Prevádzková teplota min. -20 °C
Teplota skladovania do 70 °C
Teplota skladovania od -40 °C
Trieda krytia pripojenia IP20
Trieda krytia puzdra IP30
Výber menovitého napätia 208, 220, 380, 400, 415, 440, 480 V
Výstup Relé
Zhoda s normami CSA, GL, RoHS, UL

Rozmery a pripojenie

Výkresy

Popis produktu

Relé pre kontrolu podpätia, sledu a výpadku fáz v 3-fázovej sieti zo zvýšenou odolnosťou proti indukovanému napätiu až do 70 % Un.
Na čielnej strane je prepínač pre nastavenie požadovanej hodnoty Un. Poloha prepínača je načitana v okamihu pripojenia napájacieho napätia. Ak dojde k prepnutiu tohto prepínača počas  prevádzky, začnu blikat všetky indikátory LED a relé aj naďalej pracuje s pôvodne načitanou hodnotou (nová hodnota platí až po odpojení a následnom pripojení Un).
Funkcia podpätia, ktorá je nastavitelná od –2 % do –20 % umožňuje merať indukované napätie pri výpadku fázy až do 98 % Un. To znamená, že pokial je zvolené napätie 400 V a relé je nastavené na hodnotu –2 %, reaguje na pokles napätia pod úroveň 392 V.
Zelená LED signalizuje prítomnosť napájacieho napätia (Un). Žltá LED signalizuje zopnutý releový výstup (R). V prípade výskytu chyby relé výpne a žltá LED zhasne.

 

Príslušenstvo

Objednávacie číslo

Vybraná varianta

Vyberte variant v zozname

Kontakt
Nataliya Mykyta

Interná podpora predaja

+421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail