CROUZET CONTROL

Kontrola teploty HT81, HT81-2 a HWT81

Série HT81, HT81-2 a HWT81

Relé sa používa na monitorovanie teploty vo výtahových strojovniach v rozsahu 4 až 40 °C podľa normy EN 81.

 

HT81 : Na meranie teploty používá sa snímač typu Pt 100. Pokiaľ je teplota v medziach, nastavenych trimrom na čelnom paneli, výstupné relé je zopnuté. Žltá LED svieti konštantne. Ak sú teploty pod alebo nad jednou z týchto limitných hôdnot (horná alebo dolná), aktivuje sa časové oneskorenie, ktoré je nastavenené na čelnom paneli, a žltá LED bliká. Ak je teplota aj po vypršaní času oneskorenia príliš vysoká alebo nizká, relé vypne a žltá LED zhasne. Akonáhle sa teplota vráti do nastaveného rozsahu, relé sa aktivuje (čo umožnuje určitú dobu odozvy). Poruchu snímaša, prerušenie alebo skrat relé signalizuje blikánim všetkých LED. Zelená LED signalizuje prítomnosť napájacieho napätia (Un).

 

HT81-2 : Funkčné sa zhoduje s predchádzajúcim typom, výnimka -2 reléové výstupy.

 

HWT81: Na meranie teploty používá sa snímač typu Pt 100. Pokiaľ je teplota v medziach, nastavenych trimrom na čelnom paneli, výstupné relé je zopnuté. Žltá LED svieti konštantne. Ak teplota prekročí jednu z nastavených hôdnot (horná alebo dolná), aktivuje sa časové oneskorenie Tt, ktoré je nastavenené vpredu, a žltá LED bliká.  Ak je teplota po vypršaní času oneskorenia stále príliš vysoká alebo nizká, relé vypne a žltá LED zhasne. Akonáhle sa teplota vráti do nastaveného rozsahu, relé R1 sa aktivuje okamžite.

Relé tiež kontroluje sled fáz L1, L2 a L3 v 3-fázovej sieti, úplné prerušenie fázy aj počas regenerácie fázy (<70%). Po aktivácii oneskorenia a kým sú prítomné poruchy fázy, R2 sa aktivuje a rozsvieti sa LED R2 kontrolka. Ak dôjde k poruche, relé vypadne a LED R2 zhasne. Akonáhle je porucha odstranena, relé sa deaktivuje a LED R2 sa opäť rozsvieti. Ak je snímač PT100 nesprávne pripojený (otvorený okruh alebo skrat), reléový výstup R1 sa deaktivuje a bliká LED R1.

 

HT81 Kontrola príliš vysokej
a príliš nízkej teploty

HT81-2 Kontrola príliš vysokej
a príliš nízkej teploty

HWT81 Kontrola príliš vysokej
a príliš nízkej teploty

Control relay

Control relay

Control relay

1: Horná hranična hodnota

1: Horná hranična hodnota

1: Horná hranična hodnota

2: Dolná hranična hodnota

2: Dolná hranična hodnota

2: Dolná hranična hodnota

3: Hysterézia

3: Dolná hranična hodnota R1

3: Hysterézia

4: Monitorovaná teplota

4: Horná hranična hodnota R2

4: Monitorovaná teplota

5: Časové oneskorenie (Tt)

5: Hysterézia

5: Časové oneskorenie (Tt)

 

6: Monitorovaná teplota

 

 

7: Časové oneskorenie (Tt)

 

 

Prečítajte si viac
  • Kontrola teploty vo výtahových strojovniach podľa normy EN 81
  • Nastavenie teploty od +4 °C do +40 °C
  • Vstup PT100
  • Kontrola sledu a výpadku fáz

Vybraná varianta

Vybraná varianta

Špecifikácia

Časové oneskorenie pri prekročení prahu 1-10s
Časové oneskorenie štartu 0,2 s
Hmotnosť 121 g
Horná hranica 34 - 46°C
Lower Limit -1 - 11°C
Max. diaľka kábla senzoru 10 m
Menovitý výkon 5A, 250V AC/DC
Napájacie napätie 24-240V ac/dc
Prevádzková teplota max. 50 °C
Prevádzková teplota min. -20 °C
Teplota skladovania do 70 °C
Teplota skladovania od -40 °C
Trieda krytia pripojenia IP20
Trieda krytia puzdra IP30
Výstup Relé 1 pól C/O
Zhoda s normami CSA, GL, RoHS, UL

Rozmery a pripojenie

Popis produktu

Relé sa používa na monitorovanie teploty vo výtahových strojovniach v rozsahu 4 až 40 °C podľa normy EN 81.

 

HT81 : Na meranie teploty používá sa snímač typu Pt 100. Pokiaľ je teplota v medziach, nastavenych trimrom na čelnom paneli, výstupné relé je zopnuté. Žltá LED svieti konštantne. Ak sú teploty pod alebo nad jednou z týchto limitných hôdnot (horná alebo dolná), aktivuje sa časové oneskorenie, ktoré je nastavenené na čelnom paneli, a žltá LED bliká. Ak je teplota aj po vypršaní času oneskorenia príliš vysoká alebo nizká, relé vypne a žltá LED zhasne. Akonáhle sa teplota vráti do nastaveného rozsahu, relé sa aktivuje (čo umožnuje určitú dobu odozvy). Poruchu snímaša, prerušenie alebo skrat relé signalizuje blikánim všetkých LED. Zelená LED signalizuje prítomnosť napájacieho napätia (Un).

 

HT81-2 : Funkčné sa zhoduje s predchádzajúcim typom, výnimka -2 reléové výstupy.

 

HWT81: Na meranie teploty používá sa snímač typu Pt 100. Pokiaľ je teplota v medziach, nastavenych trimrom na čelnom paneli, výstupné relé je zopnuté. Žltá LED svieti konštantne. Ak teplota prekročí jednu z nastavených hôdnot (horná alebo dolná), aktivuje sa časové oneskorenie Tt, ktoré je nastavenené vpredu, a žltá LED bliká.  Ak je teplota po vypršaní času oneskorenia stále príliš vysoká alebo nizká, relé vypne a žltá LED zhasne. Akonáhle sa teplota vráti do nastaveného rozsahu, relé R1 sa aktivuje okamžite.

Relé tiež kontroluje sled fáz L1, L2 a L3 v 3-fázovej sieti, úplné prerušenie fázy aj počas regenerácie fázy (<70%). Po aktivácii oneskorenia a kým sú prítomné poruchy fázy, R2 sa aktivuje a rozsvieti sa LED R2 kontrolka. Ak dôjde k poruche, relé vypadne a LED R2 zhasne. Akonáhle je porucha odstranena, relé sa deaktivuje a LED R2 sa opäť rozsvieti. Ak je snímač PT100 nesprávne pripojený (otvorený okruh alebo skrat), reléový výstup R1 sa deaktivuje a bliká LED R1.

 

HT81 Kontrola príliš vysokej
a príliš nízkej teploty

HT81-2 Kontrola príliš vysokej
a príliš nízkej teploty

HWT81 Kontrola príliš vysokej
a príliš nízkej teploty

Control relay

Control relay

Control relay

1: Horná hranična hodnota

1: Horná hranična hodnota

1: Horná hranična hodnota

2: Dolná hranična hodnota

2: Dolná hranična hodnota

2: Dolná hranična hodnota

3: Hysterézia

3: Dolná hranična hodnota R1

3: Hysterézia

4: Monitorovaná teplota

4: Horná hranična hodnota R2

4: Monitorovaná teplota

5: Časové oneskorenie (Tt)

5: Hysterézia

5: Časové oneskorenie (Tt)

 

6: Monitorovaná teplota

 

 

7: Časové oneskorenie (Tt)

 

 

Príslušenstvo

Objednávacie číslo Rozsah merania Výstup
Relé 1 pól C/O
Fasövervakning 208-480V AC
2x Relé
2x Relé

Vybraná varianta

Vyberte variant v zozname

Kontakt
Nataliya Mykyta

Interná podpora predaja

+421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail