SOCOMEC

SOCOMEC

Multimeter nový DIRIS A30

  • Univerzálne napájacie napätie AC/DC
  • Hodnoty fázových a združených napätí, prúdov
  • Hodnoty zdanlivého, činného a jalového výkonu a spotreby
  • THD
  • Frekvencia

Popis produktu

Pre meranie elektrických veličín potrebujeme rad jednoúčelových analógových alebo digitálnych prístrojov ako napr. ampérmetrov, voltmetrov, wattmetrov atd´. Diris A30 (A41) slúži ako komplexná náhrada vyššie uvedených prístrojov pri meraní v sieťach nn + vn. Sledované hodnoty môžu byť prenášané do nadradeného systému (PC alebo PLC) pomocou sériovej komunikačnej linky RS485 protokolom JBUS/MODBUS. Prístroj je prispôsobený pre ľahkú montáž do dverí rozvádzača. Pre uľahčenie obsluhy je použitý osvedčený dizajn, typický pre podobné meracie prístroje. Funkčnosť možno ďalej rozšíriť pomocou doplnkových zásuvných modulov, umiestnených na jeho zadnom paneli.

 

Prístroj meria skutočné efektívne hodnoty veličín (TRMS) a to: • Hodnoty prúdov okamžité, priemerné a maximálne (počas nastavenej časovej periódy) • Hodnoty fázových a združených napätí okamžitých, priemerných a maximálnych (počas nastavenej časovej periódy) • Frekvenciu okamžitú, priemernú a maximálnu (počas nastavenej časovej periódy) • Činný výkon v štyroch kvadrantoch (+/-), čiastkový i celkový, a to okamžitý, priemerný a maximálny (počas nastavenej časovej periódy) • Jalový výkon v štyroch kvadrantoch (+/-), čiastkový i celkový, a to okamžitý, priemerný a maximálny (počas nastavenej časovej periódy) • Zdanlivý výkon, čiastkový i celkový, a to okamžitý, priemerný a maximálny (počas nastavenej časovej periódy) • čiastkový a celkový účinník s indikáciou indukčného alebo kapacitného charakteru • Hodnotu harmonického skreslenia prúdov a napätia (THD 3U, THD 3V, THD 3I, THD In; výpočet vykonaný až do hodnoty 51. harmonickej zložky) • činnú spotrebu v 4 kvadrantoch • jalovú spotrebu v 4 kvadrantoch • Zdanlivú spotrebu • Prevádzkové hodiny

Varianty produktu

Objednávacie číslo Napájacie napätie Počet prúdových vstupov
110...400 VAC (± 10%); 120...350 VDC (±20 %) 3
12...48 VDC 3
110...400 VAC (± 10%); 120...350 VDC (±20 %) 4
12...48 VDC 4

Detail

48250403
Diris nový A30 Europe AC / DC napájanie

Špecifikácia

Frekvencia 45...65 Hz
Hĺbka 60 mm
Napájacie napätie 110...400 VAC (± 10%); 120...350 VDC (±20 %)
Permanentné preťaženie 800 VAC; 6 A
Počet prúdových vstupov 3
Šírka 96 mm
Výška 96 mm
Kontakt
Ján Marko

Obchodno-technický zástupca pre divíziu Panel

+421 911 742 456

Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

+421 332 400 160

Poslať e-mail