Brooks instrument

Brooks instrument

Neustále inovácie a vývoj prispievajú k tomu, že produkty Brooks Instrument ponúkajú najvyššiu možnú úroveň flexibility a presnosti. Spoločnosť vlastní viac než 150 aktívnych patentov, takže produktové portfólio zahŕňa niekoľko patentovaných postupov v oblasti merania a riadenia. Mnoho produktov je k dispozícii s nadnárodnými certifikáciami pre oblasti: nebezpečné látky, tlaková odolnosť, materiály a ďalšie.

Produktové správy

Rotametre (VA)

Základnú ponuku snímačov prietokov tvoria rotametre. Princípom je kónická trubica, v ktorej je umiestnený plaváčik. Prúd vody alebo vzduchu naráža do plaváka a dvíha ho do výšky úmernej rýchlosti prúdenia. Meranie prietoku je vyhodnocované na základe snímania polohy plaváka. Prietokomery sú vhodné na meranie nízkych aj vysokých prietokov plynov a kvapalín. Portfólio zahŕňa prietokomery z kovu, skla a plastu.

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:

 • Ľahko čitateľné displeje
 • Pre kvapaliny a plyny
 • Integrované regulátory prietokov
 • Široký rozsah tlakov
 • Vhodné aj pre chemické zlúčeniny
 • Ľahko servisovateľné
 • Možnosť spínačov prietokov, analógových výstupov atď.

Brooks instrument rotametre

CORIOLISOVE PRIETOKOMERY (quantim)

Špeciálny rad hmotnostných prietokomerov tvoria Coriolisove prietokomery. Tento prietokomer využíva tzv. Coriolisovu silu, ktorá vzniká vo vibrujúcich meracích trubiciach pri prietoku média. Fázový posuv v rezonančnom kmitaní trubíc, ktorý vzniká ako dôsledok pôsobenia Coriolisovej sily, je úmerný hmotnostnému prietoku média trubicou a frekvencia vlastných kmitov zodpovedá hustote tekutiny.
Coriolisove prietokomery merajú hmotnostný prietok veľmi presne a ich údaj je nezávislý od teploty, tlaku, viskozity, obsahu pevných častíc v médiu atď.

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:

 • Meranie prietoku plynov a kvapalín
 • I pre viskózne médiá
 • Široký meraný rozsah
 • Vysoká presnosť
 • Veľmi dobrá opakovateľnosť a reprodukovateľnosť

Brooks instrument CORIOLISOVE PRIETOKOMERY

HMOTNOSTNÉ TERMÁLNE PRIETOKOMERY (TFM)

Na veľmi presné alebo laboratórne meranie sú v ponuke hmotnostné termálne prietokomery. Princíp merania spočíva v meraní miery zmeny teploty spôsobenej prúdením média. Vykurovacie teliesko je umiestnené uprostred kapiláry a je zahrievané na konštantnú teplotu. Dva teplomery snímajú teplotu kapiláry. Ak prietokomerom neprúdi žiadne médium, budú obe teploty pozdĺž kapiláry na obe strany rovnaké. V prípade, keď kapilárou začne prúdiť médium, dôjde k porušeniu rovnováhy teplôt a vyhodnocovacia jednotka na základe zaznamenaného rozdielu určí rýchlosti prúdenia.

Technológia MultiFlo™ umožňuje meniť typy a rozsahy plynov bez nutnosti prerušiť výrobný proces. Kompletný produktový rad zahŕňa prietokomery s elastomérovým alebo kovovým tesnením,  prietokomery určené pre aplikácie s vysokou čistotou, ktoré sú konštruované tak, aby vyhovovali náročným požiadavkám pri výrobe napríklad polovodičových čipov, plošných spojov atď.

OBLASTI POUŽITIA:

 • Výroba polovodičov a LED
 • Systémy na nanášanie tenkých vrstiev
 • Biofarmaceutické bioreaktory
 • Petrochemický a chemický priemysel
 • Čistenie plynu
 • Analýza procesov a meranie analytického prietoku

Brooks instrument HMOTNOSTNÉ TERMÁLNE PRIETOKOMERY
Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail