Snímače pre potravinárske a farmaceutické aplikácie

Spoločnosť OEM Automatic s. r.o. začala novo spolupracovať a ponúkať produkty spoločnosti Anderson – Negele, ktorá už viac ako 35 rokov poskytuje svojim klientom profesionálne riešenia a inovatívne produkty tej najvyššej kvality v odbore hygienických aplikácií vo výrobných procesoch.

Európske smernice FDA (Food and Drug Administration) a EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) sú samozrejmosťou pre každý výrobok spoločnosti Anderson - Negele.
Hygienický dizajn zaručuje splnenie požiadaviek pre senzory a meraciu techniku v hygienickom prostredí a zároveň predstavuje rôzne systémy procesného pripojenia senzorov pre:
Potravinárstvo: CLEANadapt a FLEXadapt
Farmáciu: PHARMadapt EPA, PHARMadapt ESP a adaptéry CPM

 

Produktové správy

Meranie teploty

 • univerzálne pripojenie pomocou adaptérov
 • vyhotovenie s čelnou membránou
 • verzia s ATEX certifikáciou
 • 1× PT100, 2× PT100

Meranie vodivosti

 • univerzálne pripojenie pomocou adaptérov 
 • voliteľné výstupy – vodivosť, teplota
 • modulárna konštrukcia
 • externe prepínateľné meracie rozsa
OEM Automatic Anderson Negele

Meranie prietoku

 • univerzálne pripojenie pomocou adaptérov 
 • ultrazvukový, turbínový, magneticko-indukčný
 • vysoká presnosť merania a reprodukovateľnosť
 • na rôzne typy médií

Meranie zákalu

 • univerzálne pripojenie pomocou adaptérov 
 • vysoká presnosť pre nízke aj stredné hodnoty zákalu
 • modulárna konštrukcia
 • externe prepínateľné meracie rozsahy
OEM Automatic Anderson Negele

Meranie hladiny

 • univerzálne pripojenie pomocou adaptérov 
 • kapacitné, hydrostatické, vodivostné a odporové
 • použiteľný na vodivé aj nevodivé médiá
 • nezávislé od teploty, tlaku, peny a viskozity
OEM Automatic Anderson Negele
Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail