Viac typov PLC pre viac možností

Požiadavky aplikácií, kde je vyžadovaná kombinácia niekoľkých monofunkčných zariadení (časovače, počítadlá, teplotná regulácia atď.), logických funkcií či jednoduchého vzdialeného prístupu, je možné s výhodou riešiť malými a cenovo dostupnými programovateľnými automatmi Crouzet.

Millenium 3

Millenium 3 je základný rad už dlhodobo zavedených logických kontrolérov, vhodný pre menšie aplikácie
bez väčších nárokov na vzdialený prístup.  
Automat sa vyrába vo dvoch verziách – ekonomickej Essential a softvérovo bohatšej Smart. Maximálna konfigurácia ponúka 30 vstupov a 20 výstupov, pričom až
6 vstupov je možné softvérovo konfigurovať ako analógové s 10-bitovým rozlíšením.

MIllenium EVO

Millenium EVO je logický kontrolér s rozšírenými hardvérovými možnosťami – väčšia pamäť, 32-bitový procesor či analógové vstupy s 12-bitovým rozlíšením –
a dôrazom na vzdialený prístup.
Podporovaná je komunikácia cez Ethernet, Modbus, Bluetooth a USB, čo je možné využiť na vzdialené monitorovanie a riadenie, prácu s datalogmi, komunikáciu s ďalšími prístrojmi (dotykové HMI, PLC atď.) alebo programovanie z akéhokoľvek miesta zo siete.

em4

Nano-PLC em4 je najvýkonnejší rad automatov Crouzet s najväčšou pamäťou, 32-bitovým procesorom, rýchlym programovým cyklom od 2 ms a napäťovými či prúdovými analógovými vstupmi s 12-bitovým rozlíšením. Sériu tvoria 3 základné moduly s odlišnými úrovňami komunikácie:

  • em4 Local - určené pre aplikácie bez požiadavky na vzdialený prístup, prípadne tam, kde stačí iba pripojenie do lokálnej siete cez prídavný modul RS485 Modbus (v režime Master aj Slave)
  • em4 Alert – kombinuje PLC a GSM modem pre 3G sieť na vzdialenú správu (alertov a datalogov) cez SMS, e-mail či FTP server
  • em4 Etherent – s integrovaným Ethernetovým portom pre Modbus TCP/ IP, klient aj server komunikáciu s ďalšími PLC či zasielanie datalogov a alertov na FTP alebo e-mail

Programovanie všetkých troch typov PLC Crouzet je rýchle a intuitívne pomocou dedikovaného M3 softvéru (pre Millenium 3) alebo Crouzet softvéru v jazyku FBD (funkčné bloky) alebo SFC (sekvenčný funkčný diagram). Na vzdialený prístup k Millenium EVO alebo em4 cez Ethernet, Bluetooth alebo USB je možné použiť novú aplikáciu Crouzet Virtual Display. Vďaka nej je možné ovládať aplikácie v reálnom čase, nastavovať parametre, pracovať s datalogmi či meniť program alebo firmvér v PLC.

Produktové správy
Kontakt
Juraj Ťupek

Obchodno-technický zástupca pre divíziu Machine&Electronics

+421 911 291 880

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail