Socomec Inosys LBS

Spoľahlivosť a garantovaná bezpečnosť kombinovaná s nízkou ce- nou údržby sú veľmi žiadanými vlastnosťami v prípade, že potre- bujete komponent, ktorý bude integrovaný do elektrického systému.

Svetoznámy francúzsky producent elektrických komponentov Socomec, ktorý vyrába unikátne a inovatívne riešenia na ochranu elektrických zariadení, ponúka celý rad záťažových odpínačov pre striedavý aj jednosmerný prúd. Nedávno priniesol na trh inovované vypínače série INOSYS LBS. Pri zachovaní základných funkcií, ktoré prispeli k úspechu a povesti staršej série SIRCO, odpínače INOSYS LBS znamenajú skutočný technologický skok vpred..

Vďaka integrácii vypínacej funkcie, ktorá umožňuje diaľkové núdzo- vé vypínanie, ponúkame používateľom pokrokový výrobok. INOSYS LBS môže byť teda použitý na bezpečnú údržbu inštalácie a tiež aj pri núdzovom prerušení obvodu. Ovládanie je priame pomocou páky aj vzdialené použitím vypínacej cievky, ktorá zabezpečuje bez- pečné odopnutie časti alebo celej inštalácie. Vypínač je dimenzovaný na vypnutie pod napätím make and break under load. Svojou unikátnou vnútornou konštrukciou zabezpečuje bezpečné izolovanie akýchkoľvek nízkonapäťových obvodov a tiež je vhodný na použitie ako núdzový vypínač.

Výhody

  • vysoká vypínacia schopnosť v kompaktnom ráme
  • vypínače INOSYS LBS integrujú patentované technológie poskytujúce vysokú vypínaciu schopnosť s perfektnou kontrolou oblúka do 1 000 V AC – všetko v kompaktnom puzdre

Bezpečná prevádzka

  • spoľahlivá indikácia stavu s viditeľnými kontaktmi
  • otvorenie a zavretie vypínača je plne nezávislé od rýchlosti zopnutia, čo zaručuje bezpečnú prevádzku v každom stave

Zvýšená schopnosť vypnutia a izolácie

  • pozície ON, OFF a TRIP sú stabilné: odolné proti kolísaniu napä- tia a vonkajším vplyvom prostredia
  • garantované odopnutie pri oboch pozíciách OFF & TRIP
  • uzamykateľné v pozícii OFF (možné na externej páčke, ako aj priamo na zariadení)

Jednoduchá inštalácia

  • montáž: na montážnu dosku medzi pólmi alebo použitím mon- tážnych podložiek
  • voľný prístup k svorkám
  • jednoduchý prístup bez náradia na inštaláciu pomocných kon- taktov a vyrážacej cievky

Spĺňa normy IEC 60947-3 a UL 98.
Kompatibilný s normami IEC 60364, IEC 60204-1 a NEC.

Produktové správy
OEM Automatic Socomec
Kontakt
Ján Marko

Obchodno-technický zástupca pre divíziu Panel

+421 911 742 456

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail