AIRSTREAM

Nová generácia chladenia pre rozvádzače

Teplo vzniká všade tam, kde prúdi energia, a v každej rozvodnej skrini sú horúce miesta. Komponenty používané pri konštrukcii rozvodných skríň sú čoraz kompaktnejšie, aj keď sa zvyšuje ich spínací výkon. To zároveň znamená, že miera tepelných strát je vyššia. Teplo sa hromadí aj v štandardných káblových kanáloch. Vznikajú horúce miesta. Štandardné klimatizačné prvky v rozvádzačoch často nedokážu tieto horúce miesta odstrániť a chladný vzduch sa nedostane tam, kde je potrebný. To môže mať za následok časté poruchy a prestoje strojov.

Produktové správy
Airstream

 

 

Rozvodný systém LÜTZE AirSTREAM ponúka komplexné riešenie pre rovnomernú klímu vo vnútri rozvádzača. AirSTREAM je prepojovací a montážny systém integrovaný do rozvádzačovej skrine, medzi ktorého výnimočné vlastnosti patria výhody zníženia teploty, flexibilita inštalácie a skutočnosť, že šetrí až 30 % miesta v rozvádzačovej skrini. To umožňuje realizovať množstvo riešení, ktoré by inak nebolo možné realizovať pomocou montážnej dosky. Systém AirSTREAM prináša výhody tak výrobcovi rozvádzača, ako aj prevádzkovateľovi rozvádzača. Rám sa ľahko navrhne pomocou nášho online konfigurátora, ušetrí sa miesto v rozvádzači a je možné použiť menšiu skriňu, montáž sa vykoná rýchlejšie a lepšie a znížia sa celkové výrobné a prevádzkové náklady. Celkovo sa tak skrátia prestoje, zvýši sa energetická účinnosť a pomôže sa dlhodobej udržateľnosti.

KLÍMA V ROZVÁDZAČI

Systém prepojenia AirSTREAM zabezpečuje konštantnú teplotu vo vnútri rozvádzača a znižuje počet kriticky vyhrievaných oblastí. Prúdenie vzduchu možno cielene regulovať a znížiť náklady na chladenie rozvádzača.

ŽIVOTNOSŤ PRÍSTROJA

Dvojúrovňová zostava systému AirSTREAM nebráni plynulému prúdeniu vzduchu, teplo sa v kanáloch nehromadí a vzduch možno nasmerovať priamo do najviac vyhrievaných oblastí.
Životnosť použitých zariadení sa tak výrazne predlžuje.

PRIESTOR V ROZVÁDZAČI

AirSTREAM prináša výraznú úsporu miesta v skrini (až 30 % v závislosti od typu). Montážne profily sú prispôsobené zariadeniam a celý systém sa ľahko prispôsobí potrebám zariadení a skrine.

AirSTREAM = väčšia flexibilita vďaka modulárnej konštrukcii. AirSTREAM s modulárnymi dielmi pre individuálne konfigurovateľné rámy ponúka neobmedzenú slobodu a flexibilitu pre moderný dizajn vašich skríň. Okrem toho je nový AirSTREAM kompatibilný so starým LSC-B, existujúce konštrukčné plány možno použiť bez prepracovania.

APLIKÁCIA AIRTEMP

Teraz si povieme niečo o aplikácii AirTEMP. AirTEMP umožňuje analyzovať rôzne teploty, ktoré sa vyskytujú v rozvádzači. Rozdeľuje rozvádzač na tri zóny a teplota každej zóny sa veľmi presne vypočíta. Možno simulovať aj ďalšie vplyvy, ako napríklad smerové lopatky ventilátora AirBLOWER a AirBLADE alebo klimatizáciu, a ako systém AirSTREAM umožňuje prúdenie vzduchu bez blokovania káblových kanálov a homogenizuje klímu v celej skrini. Ak sa zaregistrujete, výsledky simulácie teploty sa zobrazia ako presné hodnoty a možno ich exportovať napríklad ako dokument PDF.

Aplikácia Lütze AirTEMP umožňuje analyzovať tvorbu a vrstvenie tepla v rozvádzači. Softvérový nástroj AirTEMP je úplne bezplatný a na získanie výsledkov stačí zadať kľúčové údaje o výkonových stratách inštalovaných zariadení. Ak nie ste registrovaným používateľom, výsledok sa zobrazí na obrazovke farebne pre každú časť samostatne. AirSTREAM je možné vybaviť niekoľkými komponentmi, aby sa naplno využil jeho potenciál.

Rozvádzač vybavený prepojovacím rámom AirSTREAM sa oveľa ľahšie chladí. Ventilačný systém AirBLOWER eliminuje vrstvy vzduchu s rôznymi teplotami, a tak vytvára rovnomernú klímu. Praktické testy preukázali vynikajúce výsledky. AirBLOWER dokáže znížiť priemernú teplotu v rozvádzači až o 10 stupňov.
AirBLADE je pomôcka na nasmerovanie prúdu chladiaceho vzduchu priamo k požadovaným prístrojom. Inštaluje sa na rám namiesto čapu tak, že nasmeruje prúd vzduchu zo zadnej časti priamo k prístroju.

MENŠIE, CHLADNEJŠIE, ALE PRIESTRANNÉ

Kabeláž je oveľa kompaktnejšia a ponúka viac priestoru pre žily, káblové kanály sú teraz zbytočné, pretože úroveň kabeláže je už integrovaná do rámu pomocou tenších profilov alebo nainštalovanej konzoly. Týmto spôsobom sa realizuje inteligentná cirkulácia vzduchu, ktorá špecificky zabraňuje hromadeniu odvádzaného tepla. Tento efekt, ktorý má mnoho výhod, sa dosahuje rozdelením skrine na konštrukčnú úroveň a úroveň kabeláže. To znamená, že vzduch môže takmer neobmedzene prúdiť okolo všetkých modulov a jadier káblov. Rozptýlené teplo sa spoľahlivo odvádza, čo zase znamená, že je potrebný menší chladiaci výkon. Šetria sa zdroje a znižujú sa náklady.

Špeciálny profil rámu je nielen pevnejší, ale vyžaduje aj menej miesta. Inštalácia je ľahšia a pevnejšia. Hrebeňové segmenty, ktoré držia vodiče, sa jednoducho prichytia k profilu alebo sa v prípade potreby vypáčia skrutkovačom. Nová základná štruktúra profilov AirSTREAM dokáže bezpečne a spoľahlivo udržať aj ťažké komponenty. Pokročilý systém upevňovacích bodov a bočných líšt ponúka nekonečné možnosti inštalácie všetkých komponentov.

Lutze Airstream

Produkty

Kontakt
Ján Marko

Obchodno-technický zástupca pre divíziu Panel

+421 911 742 456

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail