Bezpečnostná programovateľná jednotka Duelco DSC

Základná jednotka sa dá voľne rozširovať o ďalšie moduly, ktoré rozšíria počet vstupov, výstupov alebo umožnia komunikáciu po niektorom zo známych protokolov. DSC môže monitorovať niekoľko bezpečnostných stôp tlačidiel, bezpečnostné závory a ďalšie prvky, ako sú:

Fakty

  • E-Stop
  • Bezpečnostné svetelné závory vrátane mutingu
  • Bezpečnostné magnetické spínače
  • Bezpečnostné mechanické spínače
  • Bezpečnostné podložky
  • Obojručné ovládanie
  • Laserové skenery

Produktové správy
Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail