SSP - Bezpečnosť novej generácie

Safety System Products GmbH & Co. KG je na svetovom trhu známa svojimi inovatívnymi bezpečnostnými technológiami. Viac ako 1000 zákazníkov dôveruje certifikovaným a čiastočne patentovaným bezpečnostným riešeniam spoločnosti SSP. Modulárny systémový koncept spoločnosti SSP je vhodný pre takmer všetky typy aplikácií. Okrem štandardných produktov ponúka aj riešenia na mieru.

Technické a regulačné požiadavky na bezpečnostné technológie v robotike a automatizácii sú čoraz zložitejšie. V dôsledku toho je implementácia bezpečnostných riešení často zbytočne komplikovaná. V spoločnosti SSP rozmýšľame inak: Chceme aplikáciu bezpečnostných technológií opäť čo najviac zjednodušiť a sme odhodlaní plniť poslanie "we wimplify safety". Dodávame produkty na zabezpečenie strojov, ako sú bezpečnostné ovládacie prvky, blokovacie zariadenia, svetelné závory, riadiace jednotky, bezpečnostné ploty, ako aj bezpečnostné snímače a bezdrôtové zabezpečenie pre najrôznejšie odvetvia.

Spoločnosť SSP ponúka aj široké portfólio bezpečnostných služieb. S poradenstvom nezávislým od výrobcu na témy smerníc pre stroje, ich noriem alebo hodnotenia rizík, seminárov, výskumu noriem, následných meraní, dokumentácie a certifikácie CE.

Produktové správy

SSP - bezpečnostní PLC

SAFETY SIMPLIFIER

Naše bezpečnostné riešenia sú často založené na bezpečnostnom PLC, ako je Safety Simplifier. Safety Simplifier je bezpečnostný PLC a zároveň tlačidlové zariadenie, napríklad na núdzové zastavenie, resetovanie, spustenie a zastavenie. Safety Simplifier má 14 vstupov/výstupov, ktoré možno plne konfigurovať ako vstupy alebo výstupy, bezpečné alebo nebezpečné.

SSP - bezpečnostní PLC

UPRAVENÉ NA MIERU

Safety Simplifier je možné prispôsobiť pre každú jedinečnú aplikáciu a môže byť ponúkaný s predpripraveným pripojením M12 pre Plug & Play. Ak sa má napríklad pripojiť svetelná ochrana a blokovací spínač, Safety Simplifier sa môže dodať kompletne zapojený, takže vy, zákazník, pripojíte bezpečnostné komponenty len pomocou štartovacích káblov. To šetrí čas a zároveň minimalizuje riziko nesprávneho zapojenia.

SSP - bezpečnostní PLC

PROGRAMOVÁNÍ

Jednotky sa programujú v bezplatnom softvéri Simplifier Manager, ktorý je používateľsky prívetivý a obsahuje funkčné bloky a funkciu drag & drop. Programovanie je veľmi flexibilné a nemá prakticky žiadne obmedzenia.

VHODNÉ PRE MALÉ A VEĽKÉ STROJE
Safety Simplifier je vhodný ako "stand-alone" pre malý stroj s malým počtom bezpečnostných funkcií, ale aj pre väčšie stroje/zariadenia s až 16 uzlami. Safety Simplifier môže navzájom komunikovať úplne bezdrôtovo a dosahovať najvyššiu úroveň bezpečnosti Ple a Sil 3. Všetky zjednodušovače potom opakujú údaje do zariadení, ktoré sú v dosahu.

VHODNÉ PRE EXISTUJÚCE A NOVÉ STROJE.
Safety Simplifier sa dobre používa pri novej výstavbe aj pri modernizácii existujúcich strojov/zariadení. Klasickým príkladom existujúceho zariadenia je situácia, keď chcete získať kontrolu nad obvodmi núdzového zastavenia. Safety Simplifier je ideálny na pripojenie rôznych obvodov núdzového zastavenia pomocou bezdrôtovej zabezpečenej komunikácie.

PODPORA
Ponúkame bezplatnú podporu pri výbere komponentov pre rôzne ochranné funkcie, ale aj bezplatnú podporu na úrovni komponentov. Novým zákazníkom tiež pomáhame začať s programovaním bezplatného softvéru Safety Simplifier.

Produkty

Kontakt
Juraj Ťupek

Obchodno-technický zástupca pre divíziu Machine&Electronics

+421 911 291 880

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail