Snímače hladiny pre potravinárstvo

Viac informácií o Snímače hladiny pre potravinárstvo

Anderson-Negele má vhodné hladinové spínače na nepretržité meranie úrovní plnenia alebo určenie bodových úrovní - podľa toho, čo proces vyžaduje. Naše snímače sú špeciálne navrhnuté na použitie v hygienickom priemysle.

Pracujú na základe širokej škály metód merania a sú navrhnuté tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám našich zákazníkov v potravinárskom, nápojovom a biofarmaceutickom priemysle
Kontakt
Marián Stoličný

Obchodno-technický zástupca pre divíziu Pressure&Flow

+421 910 205 555

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail