CROUZET AUTOMATION

Micro-PLC Millenium 3 Essential

Série Millenium 3 Essential

Millenium 3 je mikro PLC vhodný pre riadenie a monitorovanie malých automatizačných systémov. Môže sa použiť namiesto časovačov, počítadiel, kontrolných relé a zložitejších prístrojov. Programovanie je rýchle a jednoduché pomocou funkčných blokov vo vývojovom softvéri. Millenium 3 umožňuje vytváranie sekvenčných funkčných diagramov a zoskupovanie zložitejších funkcií do makier. Je tiež možné programovať v jazyku Ladder. Millenium 3 je dostupný vo verziách CD a XD, s možnosťou rozšírenia XD verzie o prídavné moduly. Je ideálny pre aplikácie ako klimatizácia, vykurovanie, úprava vody, balíčkovacie a výdajové automaty, parkovacie závory, semafory, reklamné tabule a pouličné osvetlenie. Maximálny počet blokov v jednom programe je 350 pre kompaktnú verziu a 700 blokov pre rozšírenú verziu.
  • Zelený podsvietený LCD
  • Prístup k základným funkciám softvéru
  • Napájacie napätie 12 a 24 V DC
  • Až 50 vstupov/výstupov podľa prevedenia
Logicmodules Millenium III

88970042 - CD12 s displejom 8I-4OS 24 V DC

88970021 - CB12 bez displeja 8I-4OR 24Vss

88970052 - CD20 s displejom 12I-8OS 24 V DC

88970031 - CB20 bez displeja 12I-8OR 24VDC

88970142 - XD10 Rozšíriteľný 6I-4OS 24 V DC

88970814

88970155

Vybraná varianta

Vybraná varianta

Špecifikácia

Počet vstupov 8
Počet výstupov 4
Napájacie napätie 12 V DC
Rozšíriteľnosť Nie
Displej Áno
Reálny čas Áno
Merací rozsah analógových vstupov 0-10 V DC, 0-12 V DC
Úroveň log.1 (DC vstup) 7 V
Úroveň log.0 (DC vstup) 3 V
Doba uvoľnenia 5 ms
Max. spínané napätie 250 V AC
Min. prúd záťaže 10 mA
Prevádzková teplota max. 70 °C
Prevádzková teplota min. -20 °C
Zhoda s normami CE, CSA, RoHS, UL
Hĺbka 59,5 mm
Šírka 71,2 mm
Výška 90 mm

Popis produktu

Millenium 3 sa radí do skupiny mikro PLC, ktoré slúžia na kontrolu a sledovanie malých automatizačných systémov (spravidla autonómnych). Jedným automatom Millenium 3 možno nahradiť v danej aplikácii množstvo časovačov, počítadiel, kontrolných relé, logických hradiel aj zložitejších prístrojov ako sú napríklad teplotné regulátory.

Algoritmus, na základe ktorého Millenium reaguje na vstupné podnety, sa rýchlo a jednoducho programuje pomocou tzv. funkčných blokov vo vývojovom softvére v PC (software voľne stiahnuteľný). K dispozícii je rozsiahla knižnica základných funkcií, napr. matematické a logické funkcie, komparátory, počítadlá a časovače, týždenné / mesačné hodiny, funkcie pre archiváciu dát, atď. Millenium 3 umožňuje vytváranie aj sekvenčných funkčných diagramov (pomocou SFC blokov), ktoré sa skladajú z tzv. krokov a podmienok potrebných na prechod ku krokom nasledujúcim (pre aplikácie, kde je poradie jednotlivých krokov kľúčové). Zložitejšie funkcie možno združiť do makier a tým sprehľadniť štruktúru programu, či makro po uložení využiť aj v iných programoch.

Vzhľadom na skúsenosti projektantov s návrhom releových riadiacich systémov existuje aj ďalší spôsob tvorby algoritmu a to pomocou jazyka Ladder. Ide o spôsob programovania vychádzajúci z releovej techniky.

Millenia 3 existujú vo verzií CD a XD (príp. CB, XB bez displeja). Na rozdiel od rozšíriteľných verzií XD nie je možné doplnenie kompaktných verzií CD prídavnými modulmi (ďalšie vstupy / výstupy, či komunikačné moduly). Niektoré vstupy Millenia možno nastaviť ako analógové v rozsahu 0 až 10 V alebo 0 až Un (Potenciometrický vstup). U verzie s polovodičovým výstupom možno výstup nastaviť do PWM režimu.

Niekoľko príkladov: klimatizácia a vykurovanie, úprava vody, jednoúčelové stroje ako baliace alebo výdajné automaty, parkoviskové bariéry a semafory, reklamné tabule, pouličné osvetlenie ...

Maximálny použiteľný počet blokov v jednom programe je 350 pri kompaktnej verzii Millenia a 700 blokov pre rozšírenú verziu.

Príslušenstvo

Príbuzné produkty

Objednávacie číslo Počet vstupov Počet výstupov Napájacie napätie Rozšíriteľnosť Displej Merací rozsah analógových vstupov Úroveň log.1 (DC vstup) Úroveň log.0 (DC vstup) Max. spínané napätie Šírka
8
4
24 V DC
Nie
Áno
0-10 V DC, 0-24 V DC
15 V
5 V
250 V AC
71,2 mm
12
8
24 V DC
Nie
Áno
0-10 V DC, 0-24 V DC
15 V
5 V
250 V AC
124,6 mm
12
8
24 V DC
Nie
Áno
0-10 V DC, 0-24 V DC
15 V
5 V
124,6 mm
6
4
24 V DC
Áno
Áno
0-10 V DC, 0-24 V DC
15 V
5 V
250 V AC
71,2 mm
6
4
24 V DC
Áno
Áno
0-10 V DC, 0-24 V DC
15 V
5 V
71,2 mm
16
10
24 V DC
Áno
Áno
0-10 V DC, 0-24 V DC
15 V
5 V
124,6 mm
8
4
12 V DC
Nie
Áno
0-10 V DC, 0-12 V DC
7 V
3 V
250 V AC
71,2 mm
8
4
24 V DC
Nie
Nie
0-10 V DC, 0-24 V DC
15 V
5 V
250 V AC
71,2 mm
8
4
24 V DC
Nie
Áno
0-10 V DC, 0-24 V DC
15 V
5 V
71,2 mm
12
8
12 V DC
Nie
Áno
0-10 V DC, 0-12 V DC
7 V
3 V
250 V AC
124,6 mm
12
8
24 V DC
Nie
Nie
0-10 V DC, 0-24 V DC
15 V
5 V
250 V AC
124,6 mm
16
10
12 V DC
Áno
Áno
0-10 V DC, 0-12 V DC
7 V
3 V
250 V AC
124,6 mm
16
10
24 V DC
Áno
Áno
0-10 V DC, 0-24 V DC
15 V
5 V
250 V AC
124,6 mm
16
10
24 V DC
Áno
Nie
0-10 V DC, 0-24 V DC
15 V
5 V
124,6 mm

Vybraná varianta

Vyberte variant v zozname

Kontakt
Nataliya Mykyta

Interná podpora predaja

+421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail