SOCOMEC

ATyS C

Kontroléry ATS

ATyS C je rad kontrolérov s funkcionalitou plnohodnotného automatického prepínania medzi sieťou a generátorom. Tieto kontroléry umožňujú prepínanie v spojení s diaľkovým ovládačom, stykačom alebo ističom. Majú nastaviteľné prahové hodnoty napätia a frekvencie, hysterezu a kombináciu s ďalšími parametrami. Okrem toho merajú parametre zaťaženia ako prúd, výkon, spotrebovanú energiu a harmonické skreslenie.
  • Riadenie prepínačov, ističov alebo stykačov
  • Vytvorenie plnohodnotného záskoku
  • Aplikácia sieť - sieť, sieť - generátor, generátor - generátor
  • Jednoduchá inštalácia, sprievodca nastavením
  • Možnosť alarmov a ukladanie neštandardných stavov

1600065 - ATyS C65

1600025 - ATyS C25

1600055 - ATyS C55

Vybraná varianta

Vybraná varianta

Špecifikácia

Napájacie napätie 184...300 VAC
Typy sietí 1f+N, 3f+N
Vstupy 5 ks
Výstupy 4 ks

Popis produktu

Atys C je rad kontrolérov, ktoré v kombinácii s diaľkovo ovládaným prvkom (prepínač, stýkač, istič) vytvorí plnohodnotný automatický záskok. Ten potom umožňuje prepínať sieť - sieť, sieť - generátor aj generátor - generátor.

 

Ponúka možnosť nastavenia prahových hodnôt napätia a frekvencie, vrátane hysterézie. V kombinácii s kofiguraciou typu siete, časovačov a mnohých ďalších parametrovvzniká riešenie automatického záskoku na úrovni automatických prepínačov Atys.

 

Okrem stráženia napätia a frekvencie jednotlivých zdrojov, meria Atys C65 aj parametre záťaže, ako je prúd, výkon, spotrebovaná energia, harmonické skreslenie a ďalšie. Dáta je možné sledovať na displeji, v registroch komunikácie RS485 alebo vo vizualizačnom systéme DIRIS Digiware, ktorý je s radom Atys C kompatibilný. Kombináciou energetických bilancií a informácií o záložnej sieti tak užívateľ vytvorí ešte komplexnejší dohľadový systém.

Príslušenstvo

Objednávacie číslo Napájacie napätie Počet prúdových vstupov Typy sietí Vstupy Výstupy
184...300 VAC
1f+N, 3f+N
5 ks
4 ks
80...576 VAC
1f+N, 3f+N, 3f, 2f, kombinace 1f+N (zdroj 1) a 3f+N (zdroj 2)
6 ks
6 ks
80...576 VAC
3
1f+N, 3f+N, 3f, 2f, kombinace 1f+N (zdroj 1) a 3f+N (zdroj 2)
6 ks
6 ks

Vybraná varianta

Vyberte variant v zozname

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail