CROUZET CONTROL

Relé pre kontrolu napätia v trojfázovéj sietí M3US

Série M3US

Relé pre kontrolu trojfázovej siete bez nulového vodiča.
Na prednej strane je prepínač pre nastavenie požadovanej hodnoty Un. Poloha prepínača sa načítava v okamihu pripojenia napájacieho napätia. Ak dojde k prepnutiu tohto prepínača za prevádzky, začnu blikať všetky indikátory LED a relé naďalej pracuje s pôvodne nastavenou hodnotou (nová hodnota je platná až po odpojení a následnom pripojení Un). Relé monitoruje podpätie a prepätie v sieti, ktoré je možné nastaviť individuálne v rozsahu –2 až –20 % a +2 až +20 % Un. V prípade indikacie chyby je možné spomaliť reakciu výstupného relé nastavením trimra Tt.

Zelená LED signalizuje prítomnosť napájacieho napätia (Un). Žltá LED signalizuje zopnutý releový výstup (R). V prípade výskytu chyby relé vypne a žltá LED zhasne.

 

Prepätie/podpetie

Control relay

1: Prepätie

2: Hysterézia

3: Podpätie

4: L1, L2, L3

5: Relé

6: Limitná hodnota podpätia/prepätia s časovým oneskorením

 

 

Prečítajte si viac
  • Kontrola sieťového napätia
  • Možnosť výberu sieťového napätia
  • Šírka 17,5 mm
  • Signalizácia LED

Vybraná varianta

Vybraná varianta

Špecifikácia

Časové oneskorenie pri prekročení prahu 0,3-30s
Časové oneskorenie štartu 0,5 s
Hmotnosť 80 g
Horná hranica 2 - 20%
Lower Limit -2 - -20%
Menovitý výkon 5A, 250V AC/DC
Napájacie napätie 3 x 208-480V AC
Prevádzková teplota max. 50 °C
Prevádzková teplota min. -20 °C
Teplota skladovania do 70 °C
Teplota skladovania od -40 °C
Trieda krytia pripojenia IP20
Trieda krytia puzdra IP30
Výber menovitého napätia 208, 220, 380, 400, 415, 440, 480V
Výstup 2x Relé
Zhoda s normami CE, CSA, RoHS, UL

Rozmery a pripojenie

Výkresy

Popis produktu

Relé pre kontrolu trojfázovej siete bez nulového vodiča.
Na prednej strane je prepínač pre nastavenie požadovanej hodnoty Un. Poloha prepínača sa načítava v okamihu pripojenia napájacieho napätia. Ak dojde k prepnutiu tohto prepínača za prevádzky, začnu blikať všetky indikátory LED a relé naďalej pracuje s pôvodne nastavenou hodnotou (nová hodnota je platná až po odpojení a následnom pripojení Un). Relé monitoruje podpätie a prepätie v sieti, ktoré je možné nastaviť individuálne v rozsahu –2 až –20 % a +2 až +20 % Un. V prípade indikacie chyby je možné spomaliť reakciu výstupného relé nastavením trimra Tt.

Zelená LED signalizuje prítomnosť napájacieho napätia (Un). Žltá LED signalizuje zopnutý releový výstup (R). V prípade výskytu chyby relé vypne a žltá LED zhasne.

 

Prepätie/podpetie

Control relay

1: Prepätie

2: Hysterézia

3: Podpätie

4: L1, L2, L3

5: Relé

6: Limitná hodnota podpätia/prepätia s časovým oneskorením

 

 

Príslušenstvo

Objednávacie číslo

Vybraná varianta

Vyberte variant v zozname

Kontakt
Nataliya Mykyta

Interná podpora predaja

+421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail