CROUZET CONTROL

Prúdové relé v jednofázovej sietí HIL, HIH

Série HIL, HIH

Relé monitoruje nadprúd alebo podprúd nastavenej hodnoty prúdu v režime s pamäťou alebo bez pamäte. Režim pamäte znamená, že po výskyte chyby je potrebné opätovne inicializovať odpojením Un. Nameraný prúd môže byť DC alebo AC.
Funkcia relé je zvolená prepínačom na prednej strane. Poloha prepínača sa načítava v momente spojenia Un. Ak je tento spínač zapnutý, všetky LED diódy začnú blikať a relé bude pokračovať v činnosti s pôvodne zvolenou funkciou (nová funkcia platí až po odpojení a naslednom pripojení Un). Aktuálna hraničná hodnota sa nastavuje pomocou trimra, ktorý má stupnicu v percentách zvoleného rozsahu. Hodnota hysterézie je nastavená podobným spôsobom na stupnici kalibrovanej v rozmedzí od 5 do 50% nastavenej hodnoty. Hodnota hysterézie nesmie byť vyššia ako hranica rozsahu merania. Časové oneskorenie Tt slúži na preklenutie krátkodobých odchýlok nameranej hodnoty. Časové oneskorenie Ti je určené na preklenutie neštandardných hodnôt počas spustenia.
Zelená LED indikuje prítomnosť napájacieho napätia (Un). Žltá LED signalizuje uzavretý reléový výstup (R). V prípade poruchy relé vypne a žltá LED zhasne.

 

S pamäťou

Bez pamäte

Control relay

Control relay

1: Limit

1: Limit

2: Hysterézia

2: Hysterézia

3: Signalizuje prekročenie

3: Signalizuje prekročenie

4: Signalizuje podkročenie

4: Signalizuje podkročenie

5: Napájacie napätie

5: Napájacie napätie

6: Monitorovaný prúd

6: Monitorovaný prúd

7: Doba ustálenia (Ti)

7: Doba ustálenia (Ti)

8: Časové oneskorenie pri prekročení hraničnej hodnoty (Tt)

8: Časové oneskorenie pri prekročení hraničnej hodnoty (Tt)

 

Prečítajte si viac
  • Dva modely HIL 2 mA-500 mA, HIH 0,1 A-10 A
  • Galvanické oddelenie medzi napájacími obvodmi a meriacimi časmi
  • Automatická detekcia st alebo ss
  • Šírka 35 mm

Vybraná varianta

Vybraná varianta

Špecifikácia

Časové oneskorenie pri prekročení prahu 0,1-3s
Časové oneskorenie štartu 1-20s
Druh montáže DIN lišta
E1-M max. continuous current in 25°C 2 A
E1-M max. current <1s at 25°C 17 A
E2-M max. continuous current in 25°C 11 A
E2-M max. current <1s at 25°C 20 A
E3-M max. continuous current in 25°C 11 A
E3-M max. current <1s at 25°C 50 A
Hmotnosť 130 g
Menovitý výkon 5A, 250V AC/DC
Napájacie napätie 24-240V ac/dc
Prevádzková teplota max. 50 °C
Prevádzková teplota min. -20 °C
Rozsah merania E1-M 0,1-1A
Rozsah merania E2-M 0,5-5A
Rozsah merania E3-M 1-10A
Teplota skladovania do 70 °C
Teplota skladovania od -30 °C
Threshold Adjustable from 10 %
Threshold Adjustable to 100 %
Trieda krytia pripojenia IP20
Trieda krytia puzdra IP30
Výstup Relé 2 pól C/O
Zhoda s normami CE, CSA, RoHS, UL

Popis produktu

Relé monitoruje nadprúd alebo podprúd nastavenej hodnoty prúdu v režime s pamäťou alebo bez pamäte. Režim pamäte znamená, že po výskyte chyby je potrebné opätovne inicializovať odpojením Un. Nameraný prúd môže byť DC alebo AC.
Funkcia relé je zvolená prepínačom na prednej strane. Poloha prepínača sa načítava v momente spojenia Un. Ak je tento spínač zapnutý, všetky LED diódy začnú blikať a relé bude pokračovať v činnosti s pôvodne zvolenou funkciou (nová funkcia platí až po odpojení a naslednom pripojení Un). Aktuálna hraničná hodnota sa nastavuje pomocou trimra, ktorý má stupnicu v percentách zvoleného rozsahu. Hodnota hysterézie je nastavená podobným spôsobom na stupnici kalibrovanej v rozmedzí od 5 do 50% nastavenej hodnoty. Hodnota hysterézie nesmie byť vyššia ako hranica rozsahu merania. Časové oneskorenie Tt slúži na preklenutie krátkodobých odchýlok nameranej hodnoty. Časové oneskorenie Ti je určené na preklenutie neštandardných hodnôt počas spustenia.
Zelená LED indikuje prítomnosť napájacieho napätia (Un). Žltá LED signalizuje uzavretý reléový výstup (R). V prípade poruchy relé vypne a žltá LED zhasne.

 

S pamäťou

Bez pamäte

Control relay

Control relay

1: Limit

1: Limit

2: Hysterézia

2: Hysterézia

3: Signalizuje prekročenie

3: Signalizuje prekročenie

4: Signalizuje podkročenie

4: Signalizuje podkročenie

5: Napájacie napätie

5: Napájacie napätie

6: Monitorovaný prúd

6: Monitorovaný prúd

7: Doba ustálenia (Ti)

7: Doba ustálenia (Ti)

8: Časové oneskorenie pri prekročení hraničnej hodnoty (Tt)

8: Časové oneskorenie pri prekročení hraničnej hodnoty (Tt)

 

Príslušenstvo

Objednávacie číslo E1-M max. continuous current in 25°C E1-M max. current <1s at 25°C E2-M max. continuous current in 25°C E2-M max. current <1s at 25°C E3-M max. continuous current in 25°C E3-M max. current <1s at 25°C Rozsah merania E1-M Rozsah merania E2-M Rozsah merania E3-M
0,4 A
1 A
1 A
5 A
2 A
8 A
2-20mA
10-100mA
50-500mA
2 A
17 A
11 A
20 A
11 A
50 A
0,1-1A
0,5-5A
1-10A

Vybraná varianta

Vyberte variant v zozname

Kontakt
Nataliya Mykyta

Interná podpora predaja

+421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail