CROUZET CONTROL

Relé pre kontrolu napätia v jednofázovej sieti HUL, HUH

Série HUL, HUH

Relé pre kontrolu napätia jednofázových sietí st / ss. Relé vyžiaduje samostatné napájacie napätie, ktoré je galvanický oddelené od meriacích obvodov.
Relé monitoruje podpätie alebo prepätie, a to v režime s pamäťou alebo bez pamäte. Režim pamäte znamená, že po výskyte chyby je potrebné ho opätovné inicializovať odpojením Un. Funkciu relé vyberáme prepínačom na čelnej strane. Poloha prepínača sa načítana vždy v okamihu pripojenia Un. Ak dojde k prepnutiu tohto prepínača počas prevádzky, začnu blikať všetky indikátory LED, ale relé aj naďalej pokračuje pracovať pri napätí, nastavenom pri poslednom napájacom pripojení (nová funkcia platí až po odpojení a následnom pripojení Un).
Hraničné hodnoty prepätia alebo podpätia sú nastavené pomocou trimra, ktorý je kalibrovaný v percentach zvoleného rozsahu. Hodnota hysterézie sa nastavuje obdobným spôsobom stupnicou od 5 do 50 % stanovenej hraničnej hodnoty. Hodnota hysterézie nesmie prekročiť  hraničnú hodnotu meracieho rozsahu. Časové oneskorenie Tt služí k preklenutiu krátkodobých odchýlok meranej hodnoty.
Zelená LED signalizuje prítomnosť napájacieho napätia (Un). Žltá LED signalizuje zopnutý releový výstup (R). V prípade výskytu chyby relé odpadne a žltá LED zhasne.

 

S pamäťou

Bez pamäte

Control relay

Control relay

1: Hraničná hodnota

1: Hraničná hodnota

2: Hysterézia

2: Hysterézia

3: Prepätie

3: Prepätie

4: Podpätie

4: Podpätie

5: Napájacie napätie

5: Napájacie napätie

6: Monitorované napätie

6: Monitorované napätie

7: Časové oneskorenie (Tt)

7: Časové oneskorenie (Tt)

 

Prečítajte si viac
  • Dva modely HUL 0,2-60 V, HUH 15-600 V
  • Galvanické oddelenie medzi napájacími obvodmi a meracou časťou
  • Automatická detekcia st alebo ss
  • Šírka 35 mm

Vybraná varianta

Vybraná varianta

Špecifikácia

Časové oneskorenie pri prekročení prahu 0,1-3s
Časové oneskorenie štartu 0,6 s
Hmotnosť 130 g
Menovitý výkon 5A, 250V AC/DC
Napájacie napätie 24-240V ac/dc
Prevádzková teplota max. 50 °C
Prevádzková teplota min. -20 °C
Rozsah merania E1-M 0,2-2 V
Rozsah merania E2-M 1-10 V
Rozsah merania E3-M 6-60 V
Teplota skladovania do 70 °C
Teplota skladovania od -40 °C
Threshold Adjustable from 10 %
Threshold Adjustable to 100 %
Trieda krytia pripojenia IP20
Trieda krytia puzdra IP30
Výstup Relé 2 pól C/O
Zhoda s normami CE, CSA, RoHS, UL

Rozmery a pripojenie

Výkresy

Popis produktu

Relé pre kontrolu napätia jednofázových sietí st / ss. Relé vyžiaduje samostatné napájacie napätie, ktoré je galvanický oddelené od meriacích obvodov.
Relé monitoruje podpätie alebo prepätie, a to v režime s pamäťou alebo bez pamäte. Režim pamäte znamená, že po výskyte chyby je potrebné ho opätovné inicializovať odpojením Un. Funkciu relé vyberáme prepínačom na čelnej strane. Poloha prepínača sa načítana vždy v okamihu pripojenia Un. Ak dojde k prepnutiu tohto prepínača počas prevádzky, začnu blikať všetky indikátory LED, ale relé aj naďalej pokračuje pracovať pri napätí, nastavenom pri poslednom napájacom pripojení (nová funkcia platí až po odpojení a následnom pripojení Un).
Hraničné hodnoty prepätia alebo podpätia sú nastavené pomocou trimra, ktorý je kalibrovaný v percentach zvoleného rozsahu. Hodnota hysterézie sa nastavuje obdobným spôsobom stupnicou od 5 do 50 % stanovenej hraničnej hodnoty. Hodnota hysterézie nesmie prekročiť  hraničnú hodnotu meracieho rozsahu. Časové oneskorenie Tt služí k preklenutiu krátkodobých odchýlok meranej hodnoty.
Zelená LED signalizuje prítomnosť napájacieho napätia (Un). Žltá LED signalizuje zopnutý releový výstup (R). V prípade výskytu chyby relé odpadne a žltá LED zhasne.

 

S pamäťou

Bez pamäte

Control relay

Control relay

1: Hraničná hodnota

1: Hraničná hodnota

2: Hysterézia

2: Hysterézia

3: Prepätie

3: Prepätie

4: Podpätie

4: Podpätie

5: Napájacie napätie

5: Napájacie napätie

6: Monitorované napätie

6: Monitorované napätie

7: Časové oneskorenie (Tt)

7: Časové oneskorenie (Tt)

 

Príslušenstvo

Objednávacie číslo Rozsah merania E1-M Rozsah merania E2-M Rozsah merania E3-M
0,2-2 V
1-10 V
6-60 V
15-150 V
30-300 V
60-600 V

Vybraná varianta

Vyberte variant v zozname

Kontakt
Nataliya Mykyta

Interná podpora predaja

+421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail