CROUZET CONTROL

Relé pre kontrolu napájacieho napätia v jednofázovej sietí MUS, MUSF

Série MUS, MUSF

Relé pre kontrolu napätia jednofázových sietí st / ss. Relé je napájané priamo z meranej siete. Relé MUS monitoruje podpätie alebo prepätie v režime s pamäťou alebo bez pamäte. Pamäťový režim znamená, že po výskyte chyby je potrebné vykonať opätovnú inicializáciu odpojením Un. Hysteréziu možno nastaviť na hodnotu 5 až 20 % nastavenej hodnoty napätia. Časové oneskorenie Tt slúží na preklenutie krátkodobých odchýlok nameranej hodnoty. Funkcia relé je zvolená prepínačom na prednej strane. Poloha prepínača je načítana vždy v okamihu pripojenia Un. Ak dojde k prepnutiu tohto prepínača počas prevádzky, začnu blikať všetky indikátory LED a relé bude pokračovať v činnosti s pôvodne zvolenou funkciou (nová funkcia platí až po odpojení a následnom pripojení Un).
Relé MUSF monitoruje, či sa namerané napätie nachádza vo zvolenom pásme. Hraničné hodnoty prepätia a podpätia (hranice pásma) sá nastavujú jednotlivo, trimrom na prednom panely. Relé MUSF má nastavenú hysteréziu 3 %.
Zelená LED signalizuje prítomnosť napájacieho napätia (Un). Žltá LED signalizuje zopnutý releový výstup (R). V prípade výskytu chyby relé vypne a žltá LED zhasne.

 

 Prepätie / podpätie bez pamäte
(MUS)

Prepätie / podpätie s pamäťou
(MUS)

Monitorovanie pásma prepätia / podpätia (okienková funkcia)

(MUSF)

Control relay

Control relay

Control relay

1: Hraničná hodnota

1: Hraničná hodnota

1: Horná hraničná hodnota

2: Hysterézia

2: Hysterézia

2: Dolná hraničná hodnota

3: Funkcia prepätia

3: Funkcia prepätia

3: Hysterézia

4: Funkcia podpätia

4: Funkcia podpätia

4: Monitorovaný signál

5: Monitorovaný signál

5: Monitorovaný signál

5: Časové oneskorenie pri prekročení
hraničnej hodnoty (Tt)

6: Časové oneskorenie pri prekročení hraničnej hodnoty (Tt)

6: Časové oneskorenie pri prekročení hraničnej hodnoty (Tt)

 

 

 

Prečítajte si viac
  • Tri modely s rôznymi rozsahmi napätia
  • Výber režimu prepätia alebo podpätia
  • Automatická detekcia st alebo ss
  • Šírka 17,5 mm
Control relay

84872152 - MUSF260ACDC kontrolné relé

Vybraná varianta

Vybraná varianta

Špecifikácia

Časové oneskorenie pri prekročení prahu 0,1-10s
Časové oneskorenie štartu 0,5 s
Hmotnosť 80 g
Horná hranica 15 V DC
Lower Limit 9 V DC
Menovitý výkon 5A, 250V AC/DC
Napájacie napätie 12V dc
Prevádzková teplota max. 50 °C
Prevádzková teplota min. -20 °C
Teplota skladovania do 70 °C
Teplota skladovania od -40 °C
Výstup Relé 1 pól C/O

Rozmery a pripojenie

Výkresy

Popis produktu

Relé pre kontrolu napätia jednofázových sietí st / ss. Relé je napájané priamo z meranej siete. Relé MUS monitoruje podpätie alebo prepätie v režime s pamäťou alebo bez pamäte. Pamäťový režim znamená, že po výskyte chyby je potrebné vykonať opätovnú inicializáciu odpojením Un. Hysteréziu možno nastaviť na hodnotu 5 až 20 % nastavenej hodnoty napätia. Časové oneskorenie Tt slúží na preklenutie krátkodobých odchýlok nameranej hodnoty. Funkcia relé je zvolená prepínačom na prednej strane. Poloha prepínača je načítana vždy v okamihu pripojenia Un. Ak dojde k prepnutiu tohto prepínača počas prevádzky, začnu blikať všetky indikátory LED a relé bude pokračovať v činnosti s pôvodne zvolenou funkciou (nová funkcia platí až po odpojení a následnom pripojení Un).
Relé MUSF monitoruje, či sa namerané napätie nachádza vo zvolenom pásme. Hraničné hodnoty prepätia a podpätia (hranice pásma) sá nastavujú jednotlivo, trimrom na prednom panely. Relé MUSF má nastavenú hysteréziu 3 %.
Zelená LED signalizuje prítomnosť napájacieho napätia (Un). Žltá LED signalizuje zopnutý releový výstup (R). V prípade výskytu chyby relé vypne a žltá LED zhasne.

 

 Prepätie / podpätie bez pamäte
(MUS)

Prepätie / podpätie s pamäťou
(MUS)

Monitorovanie pásma prepätia / podpätia (okienková funkcia)

(MUSF)

Control relay

Control relay

Control relay

1: Hraničná hodnota

1: Hraničná hodnota

1: Horná hraničná hodnota

2: Hysterézia

2: Hysterézia

2: Dolná hraničná hodnota

3: Funkcia prepätia

3: Funkcia prepätia

3: Hysterézia

4: Funkcia podpätia

4: Funkcia podpätia

4: Monitorovaný signál

5: Monitorovaný signál

5: Monitorovaný signál

5: Časové oneskorenie pri prekročení
hraničnej hodnoty (Tt)

6: Časové oneskorenie pri prekročení hraničnej hodnoty (Tt)

6: Časové oneskorenie pri prekročení hraničnej hodnoty (Tt)

 

 

 

Príslušenstvo

Objednávacie číslo Horná hranica Lower Limit Napájacie napätie
260 V AC/DC
65 V AC/DC
110-240V ac/dc
260 V AC/DC
65 V AC/DC
110-240V ac/dc
15 V DC
9 V DC
12V dc
80 V AC/DC
20 V AC/DC
24-48V ac/dc
80 V AC/DC
20 V AC/DC
24-48V ac/dc

Vybraná varianta

Vyberte variant v zozname

Kontakt
Nataliya Mykyta

Interná podpora predaja

+421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail