CROUZET CONTROL

Monitorovanie fáz a teploty vinutia motorov HWTM, HWTM2

Série HWTM, HWTM2

Relé HWTM a HWTM2 kontrolujú poruchy a výpadky v trojfázovej sieti a teplotu motorov integrovaným snímačom PTC. Funkcie fázového riadenia a regulácie teploty sú navzájom nezávislé.

Trojfázové ovládanie siete (208-480 V) tyka sa fáz L1, L2, L3 a zlyhania celej fázy. Kompletná porucha fázy je detekovaná aj pri indukovanom napätí (indukované napätie U merané na <0,7 x Un).

Na reguláciu teploty je možné použiť až 6 snímačov PTC (odpor s pozitívnym teplotným koeficientom), ktoré sa dajú zapojiť do série medzi T1 a T2.

Chyba je detekovaná v okamihu, keď odpor v obvode snímača teploty prekročí hodnotu 3100 W. Relé sa vráti do normálnej polohy, akonáhle je odpor menší ako 1650 W. Výsledok kontroly je udávaný polohou relé na kontrolu teploty; v prípade chyby odpojí sa kontakt NO 11-14. Prerušenie obvodu snímača teploty má rovnaký účinok ako detekcia príliš vysokej teploty (odpor je vyšší ako 3100 W), a je preto interpretované ako chyba. Skrat v snímači / snímačoch teploty sa zistí, keď je odpor menší ako 15 W ± 5%, čo sa považuje za chybu.

HWTM2 má otočný spínač na nastavenie pracovnej polohy pre monitorovanie teploty s pamäťou alebo bez pamäte. V pozícii "pamäť" pri detekcii chybu teplotné relé sa zablokuje v otvorenej polohe. Akonáhle je teplota znovu správna, možno relé uviesť do prevádzkového stavu buď stlačením tlačidla "Test / Reset" na prednej strane (najmenej po dobu 50 ms), alebo zopnutím bezpotenciálového kontaktu medzi Y1 a T1 (bez paralelne pripojenej záťaže). Relé sa dá jednoducho uviesť do prevádzky odpojením napájacieho napätia.

Relé HWTM2 umožňuje testovať "prehriatie" stlačením testovacieho tlačidla označeného "Test / Reset", umiestneného na čelnej strane. Žltá kontrolka LED zhasne a relé vypne. Táto skúška sa vykoná, keď je teplota normálna. Zelená LED (Un) indikuje prítomnosť napájacieho napätia. Žltá LED (R) indikuje, že je reléový výstup aktívny.

 

 

HWTM výpadok fázy a sled fáz

HWTM kontrola teploty bez pamäte

 

Control relay

Control relay

 

1: L1

1: Odpor medzi T1 a T2 (pripojený snímač)

 

2: L2

2: Relé R1

 

3: L3

 

 

4: Relé

 

 

5: 30 % Un

 

 

 

 

 

HWTM2 výpadok fázy a sled fáz

HWTM2 kontrola teploty s pamäťou

HWTM2 kontrola teploty bez pamäte

Control relay

Control relay

Control relay

1: L1

1: Test/reset

1: Test/reset

2: L2

2: Odpor medzi T1 a T2 (pripojený snímač)

2: Odpor medzi T1 a T2
(pripojený snímač)

3: L3

3: Relé R1

3: Relé R1

4: Relé R2

 

 

5: 30 % Un

 

 

 

Prečítajte si viac
  • Kontrola trojfázovej siete: sled fáz, výpadok fázy
  • Monitorovanie teploty motora pomocou snímača PTC
  • Multinapätie
  • Signalizácia LED

Vybraná varianta

Vybraná varianta

Špecifikácia

Časové oneskorenie pri prekročení prahu 0,3 s
Časové oneskorenie štartu 0,5 s
Hmotnosť 107 g
Limit pre OFF 3 100 Ω ±10 %
Limit Reset 1 650 Ω ±10 %
Menovitý výkon 5A, 250V AC/DC
Napájacie napätie 24-240V ac/dc
Odpor teplotného senzora pri 20 ° C max. 1500 Ω
Prevádzková teplota max. 50 °C
Prevádzková teplota min. -20 °C
Rozsah merania 3x208 - 3x480V AC
Teplota skladovania do 70 °C
Teplota skladovania od -40 °C
Trieda krytia pripojenia IP20
Trieda krytia puzdra IP30
Výstup 2x Relé
Zhoda s normami CSA, GL, RoHS, UL

Rozmery a pripojenie

Výkresy

Popis produktu

Relé HWTM a HWTM2 kontrolujú poruchy a výpadky v trojfázovej sieti a teplotu motorov integrovaným snímačom PTC. Funkcie fázového riadenia a regulácie teploty sú navzájom nezávislé.

Trojfázové ovládanie siete (208-480 V) tyka sa fáz L1, L2, L3 a zlyhania celej fázy. Kompletná porucha fázy je detekovaná aj pri indukovanom napätí (indukované napätie U merané na <0,7 x Un).

Na reguláciu teploty je možné použiť až 6 snímačov PTC (odpor s pozitívnym teplotným koeficientom), ktoré sa dajú zapojiť do série medzi T1 a T2.

Chyba je detekovaná v okamihu, keď odpor v obvode snímača teploty prekročí hodnotu 3100 W. Relé sa vráti do normálnej polohy, akonáhle je odpor menší ako 1650 W. Výsledok kontroly je udávaný polohou relé na kontrolu teploty; v prípade chyby odpojí sa kontakt NO 11-14. Prerušenie obvodu snímača teploty má rovnaký účinok ako detekcia príliš vysokej teploty (odpor je vyšší ako 3100 W), a je preto interpretované ako chyba. Skrat v snímači / snímačoch teploty sa zistí, keď je odpor menší ako 15 W ± 5%, čo sa považuje za chybu.

HWTM2 má otočný spínač na nastavenie pracovnej polohy pre monitorovanie teploty s pamäťou alebo bez pamäte. V pozícii "pamäť" pri detekcii chybu teplotné relé sa zablokuje v otvorenej polohe. Akonáhle je teplota znovu správna, možno relé uviesť do prevádzkového stavu buď stlačením tlačidla "Test / Reset" na prednej strane (najmenej po dobu 50 ms), alebo zopnutím bezpotenciálového kontaktu medzi Y1 a T1 (bez paralelne pripojenej záťaže). Relé sa dá jednoducho uviesť do prevádzky odpojením napájacieho napätia.

Relé HWTM2 umožňuje testovať "prehriatie" stlačením testovacieho tlačidla označeného "Test / Reset", umiestneného na čelnej strane. Žltá kontrolka LED zhasne a relé vypne. Táto skúška sa vykoná, keď je teplota normálna. Zelená LED (Un) indikuje prítomnosť napájacieho napätia. Žltá LED (R) indikuje, že je reléový výstup aktívny.

 

 

HWTM výpadok fázy a sled fáz

HWTM kontrola teploty bez pamäte

 

Control relay

Control relay

 

1: L1

1: Odpor medzi T1 a T2 (pripojený snímač)

 

2: L2

2: Relé R1

 

3: L3

 

 

4: Relé

 

 

5: 30 % Un

 

 

 

 

 

HWTM2 výpadok fázy a sled fáz

HWTM2 kontrola teploty s pamäťou

HWTM2 kontrola teploty bez pamäte

Control relay

Control relay

Control relay

1: L1

1: Test/reset

1: Test/reset

2: L2

2: Odpor medzi T1 a T2 (pripojený snímač)

2: Odpor medzi T1 a T2
(pripojený snímač)

3: L3

3: Relé R1

3: Relé R1

4: Relé R2

 

 

5: 30 % Un

 

 

 

Príslušenstvo

Objednávacie číslo

Vybraná varianta

Vyberte variant v zozname

Kontakt
Nataliya Mykyta

Interná podpora predaja

+421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail