CROUZET CONTROL

CROUZET CONTROL

Relé pre kontrolu sledu a výpadku fáz v trojfázovej sieti MWG

  • Spusti alarm pri nesprávnom slede fáz a výpadku fáz
  • Možnosť výberu sieťového napätia
  • Zvýšená odolnosť voči indukovanému napätiu až do 70 % Un
  • Šírka 17,5 mm

Popis produktu

Relé pre kontrolu sledu a výpadku fáz v 3-fázovéj sieti so zvýšenou odolnosťou voči indukovanému napätiu až do 70 % Un. Na prednej strane je prepínač, ktory nastavuje požadovanú hodnotu Un. Poloha prepínača je načitana v okamihu pripojenia napájacieho napätia. Keď dôjde k prepnutiu tohto prepínača počas prevádzky, začnu blikať všetky indikátory LED a relé bude pokračovať pracovať s pôvodne nastavenou hodnotou (nová hodnota platí až po odpojení a následnom pripojení Un). Zelená LED signalizuje prítomnosť napájacieho napätia (Un). Žltá LED signalizuje zopnutý releový výstup (R). V prípade výskytu chyby relé vypne a žltá LED zhasne.

 

Detail

Control relay

84873022
Phase Monitor Rel MWG 3 x 208-480Vac

Špecifikácia

Časové oneskorenie pri prekročení prahu 0,2 s
Časové oneskorenie štartu 0,5 s
Hmotnosť 80 g
Menovitý výkon 5A, 250V AC/DC
Napájacie napätie 3 x 208-480V AC
Prevádzková teplota max. 50 °C
Prevádzková teplota min. -20 °C
Teplota skladovania do 70 °C
Teplota skladovania od -40 °C
Trieda krytia pripojenia IP20
Trieda krytia puzdra IP30
Výber menovitého napätia 208, 220, 380, 400, 415, 440, 480 V
Výstup Relé
Zhoda s normami CSA, GL, RoHS, UL
Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

+421 332 400 160

Poslať e-mail