CROUZET CONTROL

CROUZET CONTROL

Relé pre kontrolu napätia, sledu a výpadku fáz a asymetrie v trojfázovej sieti HWUA

  • Spustí alarm pri nesprávnom slede fáz, výpadku fázy, asymetrii, podpätí a prepätí
  • Možnosť výberu sieťového napätia
  • Zvýšená odolnosť voči indukovanému napätiu až do 70 % Un
  • Šírka 35 mm

Popis produktu

Relé pre kontrolu asymetrie, prepätia/ podpätia sledu a výpadku fáz v trojfázovej sieti, so zvýšenou odolnosťou voči indukovanému napätiu.
Na prednej strane je prepínač pre nastavenie požadovanej hodnoty Un. Poloha prepínača sa načítava v okamihu pripojenia napájacieho napätia. Ak dojde k prepnutiu tohto prepínača za prevádzky, začnu blikať všetky indikátory LED a relé naďalej pracuje s pôvodne nastavenou hodnotou (nová hodnota je platná až po odpojení a následnom pripojení Un). Hodnota asymetrie sa nastavuje na prednej strane v rozsahu 5 až 15 % Un.

Prepätie / podpätie je nastavitelné v rozsahu 2 až 20 % Un a –2 až –20 % Un. V prípade indikacie chyby je možné spomaliť reakciu výstupného relé nastavením trimra Tt. Ak je zariadenie pripojené k sieti s chybou, zostane relé odpojené. Zelená LED signalizuje prítomnosť napájacieho napätia (Un). Žltá LED signalizuje zopnutý releový výstup (R). V prípade výskytu chyby relé vypne a žltá LED zhasne. Zariadenie je vybavené LED s označením Def . Tato LED signalizuje stálym svietenim chybu asymetrie a prerušovaným svietenim chybu prepätia alebo podpätia.

 

Výpadok fázy, sled fáz a asymetria

Prepätie / podpätie

Control relay

Control relay

1: L1

1: Hraničná hodnota prepätia

2: L2

2: Hysterézia

3: L3

3: Hraničná hodnota podpätia

4: Hraničná hodnota asymetrie

4: L1, L2, L3

5: Hysterézia

5: Relé

6: Relé

6: Oneskorenie pri prekročení hraničnej hodnoty Tt

7: Oneskorenie pri prekročení hraničnej hodnoty Tt

 

 

 

Detail

Control relay

84873026
HWUA kontrolné relé

Špecifikácia

Časové oneskorenie alarmu 0,2 s
Časové oneskorenie pri prekročení prahu 0,1-10s
Časové oneskorenie štartu 0,5 s
Hmotnosť 130 g
Menovitý výkon 5A, 250V AC/DC
Napájacie napätie 3 x 220-480V AC
Prevádzková teplota max. 50 °C
Prevádzková teplota min. -20 °C
Teplota skladovania do 70 °C
Teplota skladovania od -40 °C
Trieda krytia pripojenia IP20
Trieda krytia puzdra IP30
Výber menovitého napätia 220, 380, 400, 415, 440, 480 V
Výstup Relé
Zhoda s normami CSA, GL, RoHS, UL
Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

+421 332 400 160

Poslať e-mail