CROUZET CONTROL

CROUZET CONTROL

Frekvenčné kontrolné relé

  • Kontroluje frekvenciu siete 50-60 Hz
  • Kontrola prekročenia alebo podkročenia frekvencie s dvomi reléovými výstupmi
  • Šírka 35 mm
  • Signalizácia LED diodmi

Popis produktu

Relé monitoruje súčasne prekročenie a podkročenie nastavenej hodnoty frekvencie (50 alebo 60 Hz) a to v režime s pamäťou alebo bez pamäte. Pamäťový režim znamená, že po výskyte chyby treba vykonať opätovnú inicializáciu odpojením Un.
Funkcie relé nastavíme prepínačom na prednej strane. Poloha prepínača sa načítava vždy v okamihu pripojenia Un. Ak dojde k prepnutiu tohto prepínača počas prevádzky, začnú blikať všetky indikátory LED a relé pokračuje v práci s pôvodne nastavenou hodnotou (nové nastavenie platí až po odpojení a následnom pripojení Un). Hranične hodnoty frekvencie sa nastavuju trimrami podkročenia a prekročenia a každej hraničnej hodnote zodpoveda samostatný výstup. S trimrami súvisí prepínač rozsahu (polohy fnx1 alebo fnx2). Časové oneskorenie Tt slúži na preklenutie krátkodobých odchýliek meranej hodnoty. Pri aktivacii časového oneskorenia bliká kontrolka príslušného výstupu (R1 alebo R2). Relé má pevnú hysteréziu 0,3 Hz. Ak v okamihu pripojenia Un zistí sa chyba, relé zostane v neaktívnom stave.
Zelená LED signalizuje prítomnosť napájacieho napätia (Un). Žltá LED signalizuje zopnutý releový výstup (R1, R2). V prípade výskytu chyby príslušné relé vypne a žltá LED zhasne.

 

Prekročenie a podkročenie frekvencie s pamäťou

Prekročenie a podkročenie frekvencie bez pamäti

Control relay

Control relay

1: Horná hranična hodnota

1: Horná hranična hodnota

2: Dolná hranična hodnota

2: Dolná hranična hodnota

3: Relé (R1)

3: Relé (R1)

4: Relé (R2)

4: Relé (R2)

5: Hysterézia

5: Hysterézia

6: Kmitočet

6: Kmitočet

7: Časové oneskorenie (Tt)

7: Časové oneskorenie (Tt)

 

 

Detail

Control relay

84872501
HHZ, relé pre meranie frekvencie

spinner

Špecifikácia

Časové oneskorenie pri prekročení prahu 0,1-10s
Časové oneskorenie štartu 0,5 s
Hmotnosť 100 g
Horná hranica -2 - 10 Hz
Lower Limit +2 - -10 Hz
Menovitý výkon 5A, 250V AC/DC
Napájacie napätie 120-277V AC
Prevádzková teplota max. 50 °C
Prevádzková teplota min. -20 °C
Teplota skladovania do 70 °C
Teplota skladovania od -40 °C
Trieda krytia pripojenia IP20
Trieda krytia puzdra IP30
Výstup 2x Relé
Zhoda s normami CE, CSA, GL, RoHS, UL
Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

+421 332 400 160

Poslať e-mail