CROUZET CONTROL

CROUZET CONTROL

Relé pre kontrolu hladiny HNM, HNE

  • Monitorovanie jednej alebo dvoch úrovní
  • Funkcia napúšťania/vypúšťania
  • HNM rezistívny snímač
  • HNE digitálny snímač

Popis produktu

Relé slúži na monitorovanie a reguláciu úrovňa hladin.

HNM: Princíp je založený na meraní odporu kvapaliny medzi dvomi ponorenými sondami. Ak je hodnota odporu nižšia niež hodnota nastavená na prednej strane zariadenia, výstupné relé zmení stav. Aby sa zabránilo elektrolýze, prechádza sondami striedavý prúd.

HNE: Na vstupnej svorke relé je možné pripojiť rôzné snímače (fotoelektrické, kapacitné, indukčné atd.; v prevedení PNP alebo NPN).

Oba relé môžu býť použité na napušťanie alebo vypušťanie (dočerpávanie alevo odčerpávanie) obsahu zásobníka (nádrží). V tomto režime sa zaznamenávaju hodnoty maximálnej a minimálnejí urovne a úlohou relé je udržať úroveň v rámci týchto limitov. Oba relé môžu byť použité na snímanie jednej hladiny. V tomto režime je možne nastaviť čas oneskoreného zapnutia alebo vypnutia.
Funkcie relé nastavíme prepínačom na prednej strane. Poloha prepínačov sa načítava vždy v okamihu pripojenia Un. Ak dôjde k prepnutiu prepínačov počas prevádzky, začnu blikať všetky indikátory LED a relé pokračuje pracovať s pôvodne prevoleným nastavením (nové nastavenie platí až po odpojení a následnom pripojení Un).
Zelená LED indikuje prítomnosť napájacieho napätia (Un). Žltá LED indikuje zopnutý releový výstup (R).

 

Vypúšťanie/napúšťanie-dve úrovne hladiny

HNM-HNE Napúšťanie s jednou úrovňou hladiny

s oneskoreným príťahom

Control relay

Control relay

1: Najvyššia úroveň hladiny

1: Najvyššia úroveň hladiny

2: Najnižšia úroveň hladiny

2: Výstupné relé R

3: Výstupné relé R napústenia „Up“

 

4: Výstupní relé R vypústenia „Down“

 

 

 

HNM-HNE Napúšťanie s jednou úrovňou hladiny
s oneskoreným odpadom

HNM-HNE Vypúšťanie s jednou úrovňou hladiny
s oneskoreným príťahom

Control relay

Control relay

1: Najnižšia úroveň hladiny

1: Najnižšia úroveň hladiny

2: Výstupné relé R

2: Výstupné relé R

 

 

HNM-HNE Vypúšťanie s jednou úrovňou hladiny
s oneskoreným odpadom

 

Control relay

 

1: Najvyššia úroveň hladiny

 

2: Výstupné relé R

 

 

 

Control relay
Control relay
A light, compact, 3-sensor electrode holder (3x1m) to be cut in wanted lenghts.

Varianty produktu

Objednávacie číslo Časové oneskorenie pri prekročení prahu Časové oneskorenie štartu Hmotnosť Materiál tela Max. diaľka kábla senzoru Menovitý výkon Napájacie napätie Prevádzková teplota max. Prevádzková teplota min. Spotreba Teplota skladovania do Teplota skladovania od Tlakový rozsah max. Trieda krytia pripojenia Trieda krytia puzdra Výstup Zhoda s normami
spinner
0,1-5s 0,6 s 115 g 100 m 5A, 250V AC/DC 24-240V AC 50 °C -20 °C 5 VA / 1.5 W 70 °C -40 °C IP20 IP30 Relé 2 pól C/O CE, CSA, RoHS, UL
spinner
0,1-5s 0,6 s 115 g 100 m 5A, 250V AC/DC 24-240V AC 50 °C -20 °C 5 VA / 2.7 W 70 °C -40 °C IP20 IP30 Relé 1 pól C/O CE, CSA, RoHS, UL
spinner
300 g Polyamid 80 °C 2 bar

Detail

Control relay

84870700
HNM kontrolné relé

spinner

Špecifikácia

Časové oneskorenie pri prekročení prahu 0,1-5s
Časové oneskorenie štartu 0,6 s
Hmotnosť 115 g
Max. diaľka kábla senzoru 100 m
Menovitý výkon 5A, 250V AC/DC
Napájacie napätie 24-240V AC
Prevádzková teplota max. 50 °C
Prevádzková teplota min. -20 °C
Spotreba 5 VA / 1.5 W
Teplota skladovania do 70 °C
Teplota skladovania od -40 °C
Trieda krytia pripojenia IP20
Trieda krytia puzdra IP30
Výstup Relé 2 pól C/O
Zhoda s normami CE, CSA, RoHS, UL
Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

+421 332 400 160

Poslať e-mail