CROUZET CONTROL

CROUZET CONTROL

Monitorovanie funkcií trojfázových a jednofázových čerpadiel, HPC

  • Monitoruje sled fáz a výpadok fázy
  • Meria hodnotu prúdu (nadprúd/podprúd)
  • Digitálne vstupy
  • Meria skutočnú efektívnu hodnotu TRMS

Popis produktu

Monitorovanie čerpadiel môže byť použité v 1-fázovej alebo 3-fázovej sieti. Poskytuje tri funkcie v jednom zariadení:

- Sledovanie prúdu

- Sledovanie výpadku fázy ( 3-fázová sieť )

- Kontrolu sledu fáz ( 3-fázová sieť )

 

K dispozícii sú dve pozicie, ktoré sa používajú na ovládanie čerpadiel pomocou dvoch externých signálových vstupov (Y1 a Y2). Oba tie signály sú riadené mŕtvymi kontaktmi. Indikácia poruchy je signalizovaná LED diódami, ktoré tiež rozlišujú druhy závad. Zelená LED (Un) signalizuje, či je menovité napätie OK. Žltá LED (R) signalizuje aktivný reléový výstup.

 

Otočným prepínačom na prednej strane môžu byť nastavené tieto funkcie:

- Jednoduchá kontrola

- Duálna kontrola

- 1 fáza alebo 3 fázy

Poloha prepínača pre voľbu režimu (jednofázový, trojfázový / Double, Simple) je načítana vždy v okamihu pripojenia Un. Ak dôjde k prepnutiu prepínača za prevádzky začnú blikať všetky LED indikátory, ale jednotka naďalej pracuje s pôvodne zvoleným nastavením ( nové nastavenie platí až po odpojení a následnom pripojení Un ).

Hodnoty nadprúdu i podprúdu môžu sa nastaviť dvoma oddelenými otočnými prepínačmi v rozmedzí 1-10 A. Ak dojde k detekcii chyby ( dolná hraničná hodnota je vyššia niež horná hraničná hodnota ) relé vypne.


Pokiaľ dôjde k poruche nadprúdu a podprúdu, relé vypne, kým chyba pretrváva po uplynutí nastaveného času(Tt). Ak sa hodnota prúdu vráti do normálu, relé zostané nedotknuté, kým nie je odpojené napájacie napätie alebo kým sa nezatvorí externý kontakt Y2 ( pre jednoduchú kontrolu ).

 

HPC jednoduché riadenie

HPC dvojité riadenie

Control relay

Control relay

1: Abnormálna hodnota prúdu

1: Abnormálna hodnota prúdu

2: Relé

2: Relé

3: Časové oneskorenie pri rozbehu (Ti)

3: Časové oneskorenie pri rozbehu (Ti)

4: Časové oneskorenie pri výskyte chyby (Tt)

4: Časové oneskorenie pri výskyte chyby (Tt)

V tejto polohe je čerpadlo riadené externým signálom Y1.
Ak je Y1 aktivný, reléový výstup je zopnutý.

V tejto polohe je čerpadlo riadené dvoma externými signálmi Y1 a Y2.
Relé zopne v okamihu, keď sú prítomné oba vstupné signály Y1 a Y2,a odpadne, akoháhle dôjde ku strate jedneho z nich.

 

 

HPC monitorovanie nadprúdu

HPC monitorovanie podprúdu

Control relay

Control relay

1: Nadprúd

1: Podprúd

2: Hysterézia

2: Hysterézia

3: Relé

3: Relé

4: Časové oneskorenie pri rozbehu (Ti)

4: Časové oneskorenie pri rozbehu (Ti)

5: Časové oneskorenie pri výskyte chyby (Tt)

5: Časové oneskorenie pri výskyte chyby (Tt)

 

Detail

Control relay

84874200
HPC kontrolné relé

spinner

Špecifikácia

Časové oneskorenie pri prekročení prahu 0,1-10s
Časové oneskorenie štartu 0,1-60s
Hmotnosť 100 g
Menovitý výkon 5A, 250V AC/DC
Napájacie napätie AC max. 528 V AC
Napájacie napätie AC min. 183 V AC
Not Repetitive Overload <1 S At 25 ° C 50 A
Prevádzková teplota max. 50 °C
Prevádzková teplota min. -20 °C
Rozsah merania 1-10A
Teplota skladovania do 70 °C
Teplota skladovania od -40 °C
Trieda krytia pripojenia IP20
Trieda krytia puzdra IP30
Zhoda s normami CSA, GL, RoHS, UL

Rozmery a pripojenie

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

+421 332 400 160

Poslať e-mail