CROUZET

CROUZET

Chronos 2 / 22,5 mm, časové relé, montáž na DIN

  • Jedno / Multifunkčné
  • 7 časových rozsahov (0,1 s – 100 h)
  • Široký rozsah napájacích napätí
  • Montáž na DIN lištu, šírka modulu 17,5mm

Popis produktu

Malé časové relé série Chronos 2 pre montáž na DIN lištu ponúka v rôzných kombináciách viac niež 20 časových funkcií. Napríklad MUR1 je multifunkčné relé s funkciami A, B, C, D, Di, H, At, Ht, Ac a Bw. Funkcie D / Di a Ac majú rovnaký čas pre aktiváciu a deaktiváciu (jedno tlačidlo). Funkcia L/Li má čas aktivácie a deaktivácie nastavitelný nezávisle. Všetky nastavenia sú prístupné z predného panela, potom je možné robiť zmeny aj po instalácii zariadenia. Vonkajšie zaťaženie môže byť pripojené paralelne k pomocnému riadacemu vstupu (Y1). Zelená LED indikuje prítomnosť napätia (bliká počas časovánia). Po zopnutí výstupného relé LED svieti.

 

 

 

Varianty produktu

Objednávacie číslo

Detail

88865103
TUR3 časové relé U 12-240 V AC/DC

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

+421 332 400 160

Poslať e-mail