Laserový merací snímač Panasonic HG-C s prúdovým výstupom

Je ním analógový výstup 4 – 20 mA, ktorý je populárny pre svoju presnosť a ďalšie spracovanie signálu v PLC. Výstup snímača je voľne nastaviteľný, takže si užívateľ môže vybrať, či využije napäťový signál 0 – 5 V, alebo 4 – 20 mA. 

Aplikáciami, kde sme analógový výstup prakticky využili, je najmä meranie excentricity, čiže vyosenie rotujúcich objektov. Pri zapojení dvoch snímačov do jedného PLC je možné detekovať hádzavosť v ose otáčania a zároveň odchýlku v hádzavosti hore-dole.  Pri zapojení dvoch snímačov proti sebe je možné tiež merať hrúbku materiálu alebo presne detekovať jeho umiestnenie v priestore.

Fakty

  • trigonometrický snímač HG-C
  • analógový výstup 4-20 mA
  • meranie excentricity, možné tiež merať hrúbku materiálu
  • alebo presne detekovať jeho umiestnenie v priestore

Produktové správy
OEM Automatic Panasonic
OEM Automatic Panasonic
OEM Automatic Panasonic
Kontakt
Nataliya Mykyta

Interná podpora predaja

+421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail