OEM Automatic Crouzet Millenium EVO

Millenium EVO

Millenium EVO je nový flexibilný logický kontrolér od firmy Crouzet, ktorý je predurčený pre malé automatizačné aplikácie s požiadavkami na vzdialenú správu.

Podporované komunikačné protokoly Ethernet, Modbus, Bluetooth a USB je možné využiť nasledujúcim spôsobem:

Vzdialené ovládanie Millenia EVO cez Ethernet, USB alebo Bluetooth. Prostredníctvom novej aplikácie Crouzet Virtual Display je možný prístup k prednému panelu automatu na PC, tabletu alebo chytrému telefónu v reálnom čase. Vďaka virtuálnemu displeju je možné riadiť chod programu a nastavovať dostupné parametre u kontrolérov ťažko prístupných v inštalácii zariadenia, bez vlastného operátorského panelu alebo jednoducho len tam, kde použitie drahšieho dotykového HMI nie je nutné.

Neustále monitorovanie chodu zariadenia
.  Logovanie dôležitých prevádzkových údajov a ich ukladanie priamo v kontroléry alebo periodické odosielanie súborov vo formáte *.csv na e-mail alebo FTP server. Na e-mail môžu byť tiež zasielané dôležité prevádzkové udalosti a alarmy (Eventy).

Interakcia s ďalšími prístrojmi (dotykové displeje, ďalšie PLC, frekvenčné meniče atď.) súčasne cez Ethernet (Modbus TCP Client/Server) i Modbus RTU (Slave).

Programovanie Millenia EVO z akéhokoľvek
miesta z lokálnej siete s využitím voľne dostupného Crouzet softu. Prípadne i bez pripojeného káblu (USB alebo Ethernetového) vďaka Bluetooth rozhraniu. Programovanie je intuitívne a rýchle vďaka množstvu funkčných blokov a SFC (sekvenčných) diagramov
Millenium EVO je dostupný v 4 vyhotoveniach ako sieťová verzia s Ethernetovým portom XDP24-E (varianta bez dispeju XBP24-E) alebo ako samostatne stojacia jednotka bez portu XDP24 (bez displeju XBP24). Základná jednotka má 16 vstupov, pričom až 8 vstupov môže byť softwarovo nastavených ako analógových (s 12bit rozlíšením) a 4 digitálne vstupy môžu byť použité ako vysokorýchlostné (15 kHz). Výstupov je k dispozícii 8 a sú reléové. Ku každému základnému modulu Millenium EVO je možné pripojiť až 2 rozširujúce moduly, ktoré sú dostupné buď v analógovom alebo digitálnom modely a to zhodne s 6 vstupmi a 4 výstupmi. Maximálna konfigurácia jednej zostavy je teda celkom 28 vstupov a 18 výstupov. Medzi doplnkové periférie (dodávané zvlášť) patria moduly Modbus RTU, USB, Bluetooth a pamäťový modul (pre zálohovanie a kopírovanie programov). Do sortimentu doplnkov Crouzet patria i teplotné snímače NTC (pre priame pripojenie na analóg. vstup), dotykové HMI alebo napájacie zdroje.

 

Fakty

  • 32bit procesor
  • Priame pripojenie NTC (teplotných) snímačov
  • Programová pamäť až pre 1000 funkčných blokov
  • Max. 44 vstupov/výstupov jednej zostavy
  • Až 16 analógových vstupov (12bit)
  • Zasielanie datalogov / eventov na e-mail alebo FTP Server
  • Modbus TCP Client/Server (Ethernet)
  • Modbus RTU Slave

Produktové správy
Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail