Inteligentny snímač Stego CSS 014 pre elektronické meranie teploty a vlhkosti

Firma Stego prináša na trh opäť novinku z oblasti merania teploty a vlhkosti. 
Jedná sa o Inteligentný snímač CSS 014, ktorý meria teplotu okolia v rozsahu od -40 °C do +60 °C a zároveň dohliada na relatívnu vlhkosť v rozsahu 0 až 100% RH.

Inteligentný snímač CSS 014 vysiela dáta ako štandardizovaný analógový signál 4-20 mA. Tento signál môže používateľ naďalej spracovať a prevádzať namerané hodnoty v rámci kontrolnej alebo monitorovacej jednotky, napr. zobrazovača, PLC, teplotných regulátorov. Vďaka vysokej meracej presnosti a analógovému prúdovému signálu môže byť použitý až na vzdialenosť 30 metrov. To prispieva k možnostiam širšieho použitia nielen v klasickom rozvádzači s vyhodnocovacím zariadením na ovládacom panely, ale i k umiestneniu snímaču v ťažko prístupných miestach a k vyvedeniu zariadenia na centrálné ovládacie pulty.

Snímač CSS 014 je zapúzdrený a po obvode tepelne odizolovaný tesnením. Hlavnými výhodami sú hlavne vysoká odolnosť voči vibráciám a splneniu stupňa ochrany IP20. Ochranná lakovaná doska snímaču CSS 014 obsahuje mikrokontroléry, ovládače rozhrania a ochranné jednotky EMC v tepelne optimalizovanom usporiadaní tak, aby sa vylúčil akýkoľvek vplyv na namerané hodnoty v dôsledku odpadného tepla. Tienená gulatá zástrčka M12 zaisťuje rýchle pripojenie a bezpečne prevádza signály z oboch meracích kanálov pre ďalšie spracovanie. Prevádzkové napätie je DC 24 V (DC 12 - 30 V) s maximálnou spotrebou 1,8 W (obvykle 0,4 W). Testovaná bezpečnosť pre Inteligentný snímač CSS 014 je certifikovaná na základe schválenia s VDE a UL podľa normy IEC 61010-1 / DIN EN 61010-1.

K týmto čidlám nájdete v našej ponuke aj: 

Produktové správy
OEM Automatic stego chytry senzor CSS 014

Zobrazovače série MT4Y

od firmy Autonics, ktoré zobrazujú na 4-miestnom displeji hodnotu z prúdovej slučky 4-20 mA, prevedenú na teplotu alebo vlhkosť pomocou násobiaceho koeficientu.

AUTONICS

OEM Automatic stego chytry senzor CSS 014

Teplotné regulátory

od firmy Ascon. Tieto teplotné regulátory majú vyhodnotenie vstupu z prúdovej slučky. Na displeji zobrazujú aktuálnu a požadovanú hodnotu teploty zariadenia, ktorú sú schopné regulovať pomocou svojho výstupu.

OEM Automatic stego chytry senzor CSS 014

Automatizačné moduly em4

od firmy Crouzet, ktoré dokážu hodnoty zobraziť, vzdialene monitorovať, zaznamenávať, následne spracovať a ovládať ďalšie zariadenia pomocou výstupov.

Firma Stego tak opäť pridala do svojho portfolia výrobok, ktorý prispieva k monitorovaniu podmienok a je neodmysliteľnou súčasťou prediktívnej údržby. Toto platí nielen pre skrine a rozvádzače v priemyslových závodoch, ale tiež pre množstvo ďalších zariadení, v ktorých prebiehajú regulované procesy.

Kontakt
Nataliya Mykyta

Interná podpora predaja

+421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail