Inteligentný senzor CSS014

Pred nedávnom sme vás v našom Spravodaji 3/2018 informovali o novom inteligentnom senzore CSS 014 firmy Stego, ktorý meria okolitú teplotu v rozsahu od -40 °C do +60 °C a zároveň dohliada na relatívnu vlhkosť v rozsahu 0 až 100 % RV. Tento senzor prevádzal ich hodnoty na analógový signál prúdovej slučky 4 – 20 mA.
Teraz firma Stego privádza na trh nový senzor s digitálnym výstupom pre rozhranie IO-Link.

Digitálny IO-Link nahradzuje snímače s analógovým a spínacím výstupom z dôvodu lepšej organizácie zapojenia vodičov pripojených do nadradených systémov. Senzory sú pripojené do IO-Link Mastera, ktorý s nimi nadväzuje komunikáciu a vysiela dáta ako štandardizovaný digitálny signál na zbernici s nadradeným systémom. Tento signál môže používateľ ďalej spracovať a prevádzať namerané hodnoty v rámci kontrolnej alebo monitorovacej jednotky, napr. PLC, HMI.

Nový digitálny inteligentný senzor CSS 014 umožňuje pomocou IO-Linku prenášať riadiace, servisné a merané dáta pomocou trojvodičového zapojenia. Digitálny senzor má, oproti analógovému, výhodu v tom, že umožňuje diaľkové nastavenie, kontrolu a signalizáciu dosiahnutia požadovaných hodnôt. Ďalšou výhodou je, že snímač spracované dáta posiela už v digitálnej podobe a odpadá tak prevod na analógový signál a späť.

Z hľadiska konštrukcie opäť ide o senzor, ktorý je v rovnakom puzdre ako analógový a jeho obvod je tepelne odizolovaný od svojho okolia tesnením po jeho obvode.
Hlavnými výhodami senzora sú najmä vysoká odolnosť voči vibráciám a splnenie stupňa ochrany IP20. Ochranná lakovaná doska senzora CSS 014 obsahuje mikrokontrolér a ochranné jednotky EMC v tepelne optimalizovanom usporiadaní tak, aby bol vylúčený akýkoľvek vplyv na namerané hodnoty v dôsledku odpadového tepla. Tienená okrúhla zástrčka M12 zaisťuje rýchle pripojenie a bezpečne prevádza digitálne signály do kanálov IO-Link Mastera na ďalšie spracovanie. Prevádzkové napätie je DC 24 V (DC 12 – 30 V) s maximálnou spotrebou 1,8 W (obvykle 0,4 W). Testovaná bezpečnosť
pre inteligentný senzor CSS 014 je certifikovaná na základe schválenia s VDE a UL podľa normy IEC 61010-1 / DIN EN 61010-1.

Produktové správy
Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail