Socomec Diris Q800

Sieťový analyzátor na monitorovanie kvality elektrickej energie v celej jej inštalácii

Jedným z faktorov, od ktorých závisí hospodárnosť a efektivita výrobnej spoločnosti je kvalita a dostupnosť elektrickej energie. S pomocou multifunkčného sieťového analyzátora DIRIS Q800 je možné sledovať a kontrolovať kvalitu elektrickej siete na zaistenie nepretržitej prevádzky, optimalizáciu prevádzkových nákladov a obmedzenie výrobných strát. Analyzátor je navrhnutý pre všetky aplikácie súvisiace s energetickou účinnosťou, umožňuje meranie spotreby a všetkých dôležitých parametrov siete s ich následnou podrobnou analýzou a vyhodnotením kvality.

Pokročilá konektivita

Na pripojenie ku všetkým možným typom riadiacich systémov je prístroj vybavený veľkým počtom digitálnych a analógových vstupných/výstupných komunikačných portov (WiFi, Ethernet, RS485, USB, GPS) s rôznymi protokolmi (SNTP, HTTP, HTTPS, FTP, Modbus TCP, Modbus RTU, PQDIF).

Bezpečné ovládanie

Interná batéria zaisťuje nepretržitú prevádzku pri meraní aj v prípade, že dôjde k výpadku napájacieho napätia. Namerané dáta sa ukladajú vo vnútornej 4 GB pamäti počas 1 roka. GPS synchronizácia.

Certifikovaný výrobok

Meracie funkcie a vlastnosti DIRIS Q800 boli vyvinuté v súlade so štandardom IEC 61000 4 30 Class A. Merací prístroj je takisto certifikovaný podľa štandardu IEC 62586 2 Class A, ktorý zaručuje jeho vysokú kvalitu.

Súlad s EN 50160

Za pomoci DIRIS Q800 je možné zostaviť a vytvoriť protokol o zhode s EN 50160. Na základe týchto protokolov je možné rýchle overenie kvality dodávanej elektrickej energie od distribútora.

Špičkové parametre

Mnoho dostupných meracích funkcií vrátane analýzy prechodových javov, nestálostí, nevyváženosti, harmonických kmitočtov a stavu signálov zariadení. Monitorovanie rozdielového prúdu umožňuje sledovať celkový stav izolácie.

Veľký farebný dotykový displej
Jeho použitie je jednoduché a vyznačuje sa intuitívnym ovládaním.

Zabudovaný web server
Zobrazenie údajov na displeji DIRIS Q800 je totožné so zobrazením cez integrovaný webserver, ktorý umožňuje vzdialený prístup.

Funkcie

Meranie

 • Meranie v 4 kvadrantoch
 • Fázové napätie a prúdy, frekvencia
 • Prúd nulovým vodičom, rozdielový prúd
 • Napätie nulového vodiča/zeme
 • Činný, jalový a zdanlivý výkon
 • Cosφ a účinník
 • THD a spektrálna analýza frekvencií až do hodnoty 63 pre prúd a napätie
 • Mihotanie (Pst, Plt)
 • Napäťová nerovnováha
 • Signály diaľkového ovládania

Výstupné údaje

 • EN 50160 udalosti ½ periódy (10 ms): Poklesy napätia, výpadky, prepätie
 • Dáta sú exportované automaticky cez FTP
 • Podľa EN 50160
 • Prechodové stavy (20 mikrosenkúnd)

Vstupy/Výstupy

 • 4 digitálne vstupy
 • 4 digitálne výstupy
 • 4 analógové výstupy

Softwarové vybavenie

DIRIS Q800 sa dodáva s nasledujúcim softvérovým vybavením:

 • DIRIS Q800 – EN 50160 Analyser: slúži na vytvorenie reportu o zhode s EN 50160.
 • DISI Q800 Monitoring tool: Poskytuje podrobnú analýzu dát o kvalite energie získaných pri meraní.

Zhoda s predpismi:

 • IEC 61000‑4‑30, trieda A
 • IEC 62586‑2
 • IEC 62053‑22
 • IEC 62053‑24
 • EN 50160

Produktové správy
Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail