Hodnotenie celkových nákladov na zdroj

Určite je zrejmé, že obstarávacia cena zdroja nie je totožná z celkovými nákladmi spojenými s prevádzkou zdroja jednosmerného napätia.

Do celkovej ceny – TCO (total cost of ownership) hlavne vstupujú tieto premenné:

  • Operačné náklady (tepelné straty spojené s účinnosťou zdroja)
  • Náklady spojené s chybovosťou (MTBF – mean time between failure)
  • Náklady na údržbu (očakávaná životnosť)

Ak sa rozhodujete aký zdroj je vhodné použiť, určite sa nerozhodujte iba na základe vstupných nákladov na obstaranie. Obráťte sa na našich špecialistov v OEM Automatic a zistíte viac o tom, koľko môžete usporiť peňazí, ak použijete zdroj PULS oproti akémukoľvek inému zdroju. 

Produktové správy
Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail