Skrutkové a pružinové radové svorky

Firma OEM Automatic už niekoľko rokov dodáva na náš trh rady osvedčených skrutkových a pružinových svoriek pôvodného výrobcu Entrelec, ktorý v súčasnosti patrí do skupiny ABB. Ich spoločný vývoj v posledných rokoch viedol k vzniku radu SNK, ktorý je založený na revolučných technológiách v oblastiach skrutkového a pružinového pripojenia predchádzajúcich radov, overených praxou a množstvom spokojných zákazníkov.

Inováciami prešiel najmä dizajn jednotlivých svoriek, tak skrutkových, ako aj pružinových. Boli využité skúsenosti vývojárov a zákazníkov na vytvorenie neošumelého, používateľsky príjemného, patentovaného vzhľadu pomocou nových odolnejších materiálov a vylepšenej konštrukcie. Asymetrický a zaoblený tvar zaistí pohodlné, bezpečné vybratie zo škatuľky a pripevnenie na DIN lištu. Prichytenie na DIN lištu je oveľa pevnejšie, a to vďaka vylepšenému mechanickému prichyteniu. Svorky je možné nasadiť na DIN lištu v celých blokoch, čo vedie k zjednodušeniu a zrýchleniu montáže. Jednotlivé svorky je možné z bloku na DIN lište jednoducho demontovať pomocou skrutkovača a nahradiť inou svorkou rovnakej šírky.

Hlavné vylepšenie skrutkového radu spočíva v redukcii šírky takmer všetkých svoriek, a tým v celkovej úspore miesta na DIN lište až o 20 % oproti predchádzajúcim a konkurenčným typom svoriek. Je možné tak oveľa lepšie zvládnuť priestorové nároky mnohých elektrických zariadení, čo napomáha znižovať nadobúdacie náklady. Asymetrický tvar bol taktiež zvolený z dôvodu eliminácie chýb pri montáži, lebo znižuje riziko nechceného skratového prepojenia svoriek umiestnených vedľa seba. Vstup svorky pre vodič je prispôsobený tak, aby bolo možné pohodlne vkladať vodiče samostatné alebo s koncovkami pri zachovaní predpísaného krytia svorky.

V prípade pružinových svoriek došlo k vylepšeniu pružinového pripojenia na tzv. „plug-in“ na rýchle pripojenie vodiča do svorky. Vodič sa do svorky pripojí jednoduchým zasunutím a špeciálny tvar pružiny zabráni vypadnutiu, vybratiu alebo vytrhnutiu tohto vodiča. Na uvoľnenie vodiča je nutné použiť skrutkovač, ktorý stlačí pružinu a odblokuje vodič, ktorý následne bez problémov vyberieme. Do svoriek sa pripájajú pevné vodiče, lankové vodiče s koncovkou alebo lankové bez koncovky. Pevné vodiče a lankové s koncovkou je možné do svorky iba jednoducho zasunúť. Na nasunutie lankového vodiča bez koncovky je nutné použiť skrutkovač, ktorý pred vložením vodiča stlačí pružinu.

K svorkám sa dodávajú ešte ďalšie rôzne doplnky, medzi ktoré patria koncové zvierky, krajné steny, ochranné kryty, oddeľovače obvodov, testovacie nástroje a skratovacie prepájače. Práve tieto prepojovača prešli najzásadnejšími zmenami. Staré skrutkové prepájače boli nahradené novými zasúvacími prepájačmi, ktoré sa s úspechom používali s pružinovými svorkami niekoľko rokov predtým. Rovnako ako v prípade pôvodných pružinových svoriek majú nové skrutkové a pružinové svorky dva rady na umiestnenie prepájača, čo umožňuje prepojiť viac svoriek vedľa seba s rôznymi potenciálmi. K tomu prispievajú aj prepájače, ktoré sa dodávajú až do 50 pólov s možnosťou odstrániť miesta bez prepojenia alebo skrátiť na potrebnú dĺžku. Veľkou výhodou je univerzálne použitie rovnakých prepájačov pre pružinové aj skrutkové svorky.

Produktové správy

Taktiež koncové zvierky prešli radom inovácií, a to najmä čo sa týka vylepšenia pevnosti prichytenia na DIN lište a rozšírenia možností popisu. Novinkou je koncová zarážka BAZ1 v bezskrutkovom vyhotovení, ktorá pri hrúbke iba 5,2 mm zaisťuje dokonalé prichytenie k DIN lište a umožňuje rýchlu montáž, ale aj demontáž zo skupiny svoriek. 
Všetky svorky sú opäť vybavené niekoľkými testovacími bodmi pre jednoduchú a rýchlu kon-trolu obvodov.

Pri koncipovaní nových radov sa taktiež kládol dôraz na redukciu rozsahu celkového počtu položiek, a to v snahe o lepšiu prehľadnosť a čo najnižšiu skladovú záťaž. Svorky sa dodávajú v štandardnom dvoj-, troj- alebo štvorpólovom vyhotovení. Rad je rozšírený o poschodové, odpájacie a konektorové svorky. Zredukované boli taktiež doplnky iba na tie najnutnejšie a najpoužívanejšie. 

OEM Automatic ABB

Celá séria SNK spĺňa všetky príslušné požiadavky vrátane schválenia pre ATEX, UL, UL94 V0, Gost, CSA alebo RoHS. Dodržiavanie normy UL94 V0 umožňuje použiť pružinové svorky priamo v železničných a dopravných aplikáciách. Nové rady svoriek SNK dopĺňajú súčasný sortiment pôvodných svoriek a tým rozširujú možnosti výberu a používania svorkovníc v priemyselných aplikáciách.
O kvalite a spoľahlivosti svedčí fakt, že sa tieto svorky predávajú v miliónových produkciách po celom svete k spokojnosti všetkých zákazníkov. 

OEM Automatic ABB
Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail